Menu Sluiten

De zaak Thijs Römer: Hoe luidt het vonnis en wat beslist Thijs Römer?!? ~ Deel vier van vier

Thijs Römer meldt op 23 augustus 2023 dat hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in Assen en de veroordeling die daaruit voortvloeit. Hij geeft aan dat hij zich te weinig herkent in het beeld dat uit het vonnis naar voren komt.

Hoe luidt het vonnis van de rechtbank en wat beslist Thijs Römer?!?

Tekening: Petra Urban

Geschreven door: Cees van der Boom

Officier van Justitie, mr. Henk Mous

De OvJ memoreert tijdens de rechtszitting dat er drie concrete aangiftes zijn tegen Thijs Römer maar ook dat de politie in totaal acht getuigenverklaringen van zijn fans optekende.

De OvJ ziet een patroon in de handelswijze van Thijs Römer. Het begint met het opbouwen van een soort vertrouwen en als dat er is gaat hij over op seksueel getinte gesprekken.

“Als je met fans omgaat is het een voortdurend balanceren tussen wat je wel en wat je niet kunt doen. Fans voelen zich vaak verbonden en daardoor afhankelijk.” Hij is van mening dat hij dit nooit en nimmer kan afwentelen op adoratie en bereidwilligheid van een fan.

“… Zij waren minderjarig. Ik zie hier een opvallende overeenkomst waarbij het lijkt alsof het geheugen van de verdachte bij een bepaalde leeftijdsgrens pas begint te haperen. Er is sprake van een zeer selectief geheugen …”

OvJ houdt geen rekening met media-aandacht in zijn eis

De Officier van Justitie maakt korte metten met het gegeven dat er veel media-aandacht is rondom Thijs Römer tijdens het formuleren van de strafeis. Hij is namelijk van mening dat Thijs Römer daar zelf { deels } debet aan is.

Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat hij de drie slachtoffers in de leeftijd van 14 tot 16 jaar gedurende twee jaar heeft verleid tot ontuchtige handelingen. In de strafeis is geen rekening gehouden met het feit dat de verdachte bekend is, waardoor er veel media-aandacht is. Hij is daar volgens de officier zelf (deels) debet aan. “Omdat het voorzienbaar was dat de zeer expliciete communicatie die is gevoerd met de fans zich vroeg of laat zou openbaren.”

De Officier van Justitie acht bewezen dat Thijs Römer zich schuldig maakte aan

1) het bezit van naaktbeelden van minderjarige slachtoffers { dit wordt gezien als kinderporno };

2) het vragen om deze naaktbeelden aan de meisjes en

3) het random opsturen van dickpics.

Op grond van de bewezen geachte feiten eist hij de maximaal oplegbare werkstraf van 240 uur en 90 dagen gevangenisstraf waarvan 89 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar. Daarnaast eist hij dat Thijs Römer zich verplicht onder behandeling stelt bij ‘De Waag’ { het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg in Nederland } om { mogelijke } herhaling te voorkómen.

Dat betekent dat Thijs Römer wat hem betreft niet de cel in hoeft, omdat die ene dag celstraf die overblijft kan worden weggestreept tegen de tijd dat Thijs Römer tijdens de verhoren vastzat op het politiebureau.

Thijs Römer stemt in met de laatste eis van de OvJ om zich te laten behandelen. Opvallend is dat eerst tijdens de rechtszitting blijkt dat hij de afgelopen tijd in gesprek was met een psycholoog, iets dat hij steeds en stellig ontkende.

Vonnis rechtbank Assen

De meervoudige rechtbank van Assen doet op 8 augustus 2023 uitspraak – noch Thijs Römer als zijn advocaat zijn dan aanwezig – “De verdachte zoekt de schuld met name buiten zichzelf, bijvoorbeeld in zijn Amsterdamse opvoeding en in de – volgens hem – in zijn beroepsgroep geldende vrije seksuele moraal.”

De rechtbank gaat niet mee in zijn verwijzing naar de verschuivende maatschappelijke normen of van een ineens preutser geworden seksuele moraal in de samenleving.

Geen misverstand

De rechtbank stelt in het vonnis dat minderjarigen wettelijke bescherming genieten tegen seksueel wangedrag: “Het gedrag van de verdachte was ruim voor de opkomst van de #metoo-beweging al fout, is vandaag de dag fout en zal in de toekomst fout blijven. Hier mag kan en geen misverstand over bestaan.”

De rechtbank vervolgt dat van enige inlevingsvermogen door hem over de schade die hij daarmee aanrichtte, geen sprake lijkt te zijn.

Rechtbank Assen acht de aantijgingen van onlinemisbruik en grensoverschrijdend gedrag bewezen en veroordeelt hem tot een { maximaal oplegbare } taakstraf van 240 uur; veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 3 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk én verplicht hem om zich te laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Hoger beroep

Het is een goed recht van iedere Nederlander om tegen een vonnis in hoger beroep te gaan.

Thijs Römer meldt op 23 augustus 2023 dat hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in Assen en de veroordeling die daaruit voortvloeit: “… Ik had mij graag willen neerleggen bij de uitspraak van de rechter, maar daarvoor herken ik mij te weinig in het beeld wat uit het vonnis naar voren komt.” Dit statement brengt zijn advocaat, mr. Wikke Monster, weten.

“Wat er is gebeurd kan en wil ik niet goedpraten. Ik heb destijds in het online contact fouten gemaakt. Dat realiseer ik mij terdege. Ik vind het verschrikkelijk dat zij hieronder hebben geleden en dat spijt mij heel erg. Het hoger beroep is niet bedoeld om afbreuk te doen aan dat leed.”

Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep.

Dat betekent een nieuwe en inhoudelijke behandeling van alle feiten en omstandigheden.

Het is te verwachten dat dit hoger beroep over zo’n 10 á 12 maanden zal plaatsvinden, gelet op de capaciteitsproblemen bij de rechtbanken, omdat hoger beroepszaken van vastzittende gedetineerden vóórgaan …

Het betekent dat Thijs Römer nu niet de gevangenis in hoeft, zoals rechtbank Assen eist. Het instellen van een hoger beroep zorgt namelijk voor een opschortende werking van het huidige vonnis.

Het betekent op dit moment alles opnieuw wordt voorgelegd …

Het betekent ook dat de uitkomst volledige ‘open’ is. Uit de rechtspraak blijkt dat het alle kanten op kan … Zowel in aanzienlijk negatiever resultaat voor Thijs Römer maar evengoed ook in positievere zin. Het is dus afwachten!

Dit is vooralsnog het laatste deel. Ik pak de draad weer op zodra bekend is wanneer het hoger beroep dient … Wordt vervolgd!!!