Menu Sluiten

De raad stemt unaniem in met de begroting na weinig spectaculair debat

De begroting van de gemeente Assen voor volgend jaar is gebaseerd op het financieel herstelplan, waar de raad voor de zomer al een stevig debat over heeft gehouden. In de raadsvergadering waren alleen de fractievoorzitters aanwezig. Dit alles leidde ertoe dat de begroting, met een aanpassing van de Riooltarieven unaniem werd aangenomen na een weinig spectaculair debat.

De fracties waren tevreden met de toezeggingen die het college in de vergadering van afgelopen maandag had gedaan. Die toezeggingen werden door de wethouders nog weer eens benadrukt en herhaald. Wel werden hier en daar nog wat accenten gezet zowel door het college als de fracties.

Corona dashboard     Bert Wienen (ChrU) betoogde nogmaals de binnenstadvisie direct financieel te onderbouwen. Wethouder Mirjam Pauwels zegde toe bij de eerste verkenningen ook de financiële contouren te zullen verkennen. De PvdA vroeg, bij monde van Cindy Vorselman, het college de relatie met de NAM te verbeteren en diende daarvoor een motie in. Wethouder Karin Dekker was echter van mening dat er een weer goede relatie was met de NAM. Die relatie had juist een deuk opgelopen door de motie, ongeveer 2 jaar geleden, van de raad over de aanpak van de kleine gasvelden tussen Assen en Vries. Ook vroeg de PvdA in een motie om een zogenaamd Corona Dashboard. In het algemeen wilde de PvdA meer actie van het college. Na de toezegging van wethouder Pauwels van meer niet financiële informatie met betrekking tot corona, besloot de PvdA de motie aan te houden.

Boa’s     Hans Marskamp (GrL) ondersteunde de landelijke oproep om de Boa’s in navolging van de politie ook een bonus te geven. Burgemeester Marco Out zei de landelijke ontwikkelingen op dat gebied af te willen wachten.

Riooltarieven      Martin Rasker (VVD) benadrukte nogmaals dat in deze moeilijke tijd de Assenaren financieel moeten worden ontzien en diende een motie in om een deel van de reserves uit het rioolfonds in de vorm van een verlaagd tarief terug te geven aan de bewoners. Wethouder Bob Bergsma betoogde dat het aanhouden van de reserves in het Rioolfonds gewenst was om de kosten van de verduurzamen van het rioolsysteem op te vangen. Bij het uitkeren van de reserves zal er de komende jaren een jojo-effect in de tarieven ontstaan.

Brusselse subsidies     Remi Moes (D66) hield de Motie Denkkracht aan na de toezegging van wethouder Pauwels om volgend jaar als proef eenmalig een bijeenkomst te organiseren met Asser ondernemers en organisaties. Ook de motie Wijkdeals werd door D66 aangehouden omdat er onder de noemer Right to Challenge in de wijken al veel gebeurde op dat gebied. Clemens Otto (50plus) gaf toe dat het onttrekken van geld aan het parkeer systeem een slecht idee was. Ronald Witteman (CDA) maakt het college er nogmaals op attent dat er in Brussel subsidies beschikbaar waren om de energietransitie in het kader van de afbouw van het aardgasgebruik te bekostigen.

Solidariteitsfonds     Jannie Drenthe (SP) stelde vast dat schulden ontstaan om dat het minimumloon achter blijft bij de inflatie. Zij stelde in een motie voor, dat het college zich sterk zou moeten maken voor de verhoging van het minimumloon naar € 14. In een andere motie stelde Drenthe voor een Solidariteitsfonds in te stellen. Dit fonds zou in eerste instantie gevoed moet worden door de af te dragen onkostenvergoeding door de raadsleden.

Unaniem     Na de discussie en stemming over de moties en amendementen werd de begroting 2020 unaniem aangenomen. Al met al een begrotingsdebat met weinig opwinding en zonder heftige debatten. Over de discussie en stemming over deze moties en amendementen volgen aparte verslagen.     

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.