Menu Sluiten

De raad stemt unaniem in met bestemmingsplan Kloosterakker

Meer dan een jaar later dan de bedoeling was, is het bestemmingsplan Kloosterakker door de raad goed gekeurd. De stikstofproblematiek en de het natura 2000-gebied Fochteloërveen zorgden voor de vertraging. Maar die problemen zijn opgelost. De raad ging unaniem akkoord.

Derde hoofdontsluiting     Richard Klok (VVD) wilde dat het college haast maakte met de derde ontsluiting. Meer huizen betekent meer bewoners en meer verkeer “dus meer druk op de bestaande ontsluitingen.” Ook Luc Rengers (PvdA) drong aan op de derde ontsluiting. Alle verkeer richting Friesland moet nu omrijden hetgeen veel extra CO2 kilo’s oplevert. “En dat is slecht voor het milieu.

kloosterakker

Wethouder Karin Dekker zei dat bij de aanleg van Kloosterveen veel informatiebijeenkomsten zijn geweest, waarbij uitgebreid is gesproken over de ontsluitingswegen. Dat heeft ervoor gezorgd dat aan de Aletta Jacobsweg een vrij liggend fietspad is gekomen. De verkeersdruk ontwikkelt zich zoals was voorzien. Ja, het wordt drukker, want in de wijk wonen steeds meer mensen, maar op dit moment is er geen noodzaak voor een derde ontsluiting. “Het is niet onverantwoord druk en de wegen kunnen het aan.” De provincie Drenthe wil niet dat er een aansluiting komt op de Norgervaart (de weg N373). Het bouwverkeer wordt geleid via een tijdelijk weg langs de Domeinweg.

Sociale woningbouw     Bas Ananias (SP) stelde vast dat ca. 24% van de woningen sociale huurwoningen zouden worden. In het bestuursakkoord was afgesproken dat bij nieuwe wijken 30% sociale woningbouw zou worden gerealiseerd. Hij wilde hierover uitleg van het college. Ook betoogde hij dat als de woningcorporaties niet wilden bouwen de gemeente zelf de sociale woningbouw ter hand zouden moeten nemen.

Wethouder Dekker zei dat de afspraken in het bestuursakkoord van later datum zijn dan de afspraken in het bestemmingsplan. Maar in toekomstige plannen zal het percentage van 30% sociale woningbouw gehandhaafd worden. De gemeente als woningbouwer c.q. projectontwikkelaar zag wethouder Dekker niet zitten. “Als de woningcorporaties niet willen bouwen, is het waarschijnlijk geen goed project en dan moet de gemeente er niet instappen.”

De gemeenteraad stemde unaniem in met het bestemmingsplan Kloosterakker.