De raad stemt in met stimuleringsregeling binnenstad Assen

Assen streeft naar een zogenaamd kernwinkelgebied, een compacte binnenstad. Met de Stimuleringsregeling Binnenstad Assen moeten winkeliers verleid worden naar de binnenstad te verhuizen. De raad lijkt wel bereid daarvoor is € 500.000 beschikbaar te stellen.

Onder de noemer Vernieuwen, Versterken en Verkleuren is Assen is bezig de binnenstad aan te pakken. Onlangs werden de plannen rond het Koomansplein in de stijgers gezet. Om tot een krachtige compacte binnen stad te komen is een stimuleringsregeling op gezet om winkeliers te verleiden hun winkel te verplaatsen naar de binnenstad. De raad omarmde het voorstel, maar uiteraard waren er nog wel de nodige vragen en opmerkingen.

Clemens Otto (50+) wilde weten of de subsidie ook beschikbaar is voor ondernemers die van buiten de stad komen. Wat is het criterium om in aanmerking te komen, is het een subsidie om te sturen. Wethouder Roald Leemrijse zegt dat de regeling niet geldt voor ondernemers die van buiten Assen komen. Er zijn geen criteria. Het college bepaalt niet welke winkels waar komen dat is een zaak van de ondernemers. De regeling is gebaseerd op, “volgorde van aanmelden.” Ronald Witteman (CDA)vroeg zich af hoe effectief de regeling is. Hans Marskamp (GrL) stelde vast dat de regeling alleen gericht is op winkels en niet op horeca en dienstverlening. En hij vraagt zich af wat er met de panden gaat gebeuren die leegkomen. De bestemming zal wel detailhandel blijven want als je die er afhaalt kan van de gemeente een schadevergoeding geëist worden. Volgens wethouder Leemrijse is het effect niet direct te meten, omdat deel uitmaakt van een reeks van maatregelen om de binnenstad te stimuleren, een regeling gericht op de eigenaars van kleinere panden. De horeca is inderdaad uitgesloten omdat dat een branche is die zich zelf over het algemeen goed weet te redden. Als de winkel binnen twee jaar stopt, eist de gemeente het geld terug. Dit om fraude te voorkomen. Bij een faillissement binnen twee jaar wordt de gemeente een schuldeiser in de faillissementsprocedure.

Bas Ananias (SP) benadrukt dat het beste plan voor de binnenstad is de huren te verlagen. Kan de gemeente druk uitoefenen op de vastgoedondernemers? Het opleggen van een zogenaamde leegstandboete is een andere mogelijkheid voor de gemeente. En waar blijven de bijdragen en investeringen van de vastgoedondernemers? Wethouder Leemrijse zegt dat er minstens 84 initiatieven zijn van vastgoed ondernemers en dat de lijst ter inzage ligt bij de griffie. Remi Moes (D66) stelt vast dat deze stimuleringsregeling een jaar boven de markt heeft gehangen. Er zijn ondertussen winkeliers verhuisd die geen gebruik hebben kunnen maken van de regeling. Kunnen zij als nog met terugwerkende kracht alsnog een beroep doen op deze regeling? Ook Cor Staal (ChrU) wil weten waarom de regeling nu pas ingaat, terwijl de hoofdlijnen een jaar geleden al vast lagen. Wethouder Leemrijse zegt dat de regeling van kracht wordt als hij door de raad is aangenomen. Maar zoals iedere wet kent ook deze regeling een uitzondering voor bijzondere gevallen “en daarvoor staat mijn deur altijd open.” Maatwerk is het doel van de wethouder. Hij verwacht ook dat de aanvragen nu pas binnen komen, omdat nu bekendheid aan de regeling wordt gegeven. Ook benadrukt hij dat de regeling bedoeld is voor verplaatsingen naar het kernwinkelgebied en “niet om exploitatie tekorten aan te vullen.”

In de raadsvergadering van 11 april wordt het voorstel nogmaals besproken voordat de raad er over stemt.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.