Menu Sluiten

De raad stemt in met het beleid dat uitgaat van wat mensen wel kunnen

De raad moest besluiten over de beleidsnotitie WERK, INKOMEN, MEEDOEN. Het doel van de beleidsnotitie is dat “iedereen meedoet.” Het grote doel is werken, maar voor mensen die nog niet zover zijn gaat het om meedoen door vrijwilligers werk of dagbesteding op basis van wat “mensen wel kunnen.”

De beleidsnotitie was een week geleden in de consulterende vergadering al uitvoerig besproken. In de raadsvergadering benadrukten de fractie de voor hen belangrijkzaken nogmaals.

Cindy Vorselman (PvdA) had grote waardering voor de menselijke maat die in de beleidsnotitie de boventoon voert. Zij benadrukte nogmaals het belang om ook andere beleidsterreinen hierbij te betrekken. Anna Hendrikse (CDA) herhaalde het standpunt van haar fractie dat de ambitie “de uitstroom naar werk op peil te houden” onvoldoende was. Het argument van wethouder Karin Dekker dat “het op peil houden” al een lastige opgave was, had Hendrikse niet overtuigd. “Ambities moeten juist verder gaan dan het mogelijke!” Karin Dekker zei dat het op peil houden van de uitstroom als een grote uitdaging en ambitie is. “De uitstroom vergroten is niet realistisch.” Remi Moes (D66) benadrukte de samenwerking met beleidsterreinen als zorg en onderwijs. Hij vroeg de wethouder de raad op de hoogte te houden van de ‘uiteindelijke uitvoering.” Dat zegde wethouder Dekker toe.

Jannie Drenthe (SP) betoogde dat de verbinding met de Sociaal Domein en de Participatiewet belangrijk is. Wat de dagbesteding betreft moet scherp in het oog gehouden worden of de dagbesteding het de eindbestemming is of dat de dagbesteding inderdaad de doorstroming is naar werk. “Maar dat er in die fase geen verdringing van reguliere banen gaat optreden.” De SP is voor “coaching in plaats van uitvallen,” als het gaat om de begeleiding van mensen. Ook wethouder Karin Dekker benadrukte de relatie met het sociaal Domein. “Zaken als armoede, schulden en gezondheid spelen een grote als het er om gaat mensen te laten meedoen.”

Summer Koster (GrL) pleitte ook voor het uitgangspunt “Ga uit van wat mensen kunnen.” Zij prees de aanpak van de wethouder, die ook mensen die tot nu toe tussen wal en schip vielen, opgespoord had. Zij vroeg ook aandacht voor mensen die door lichamelijke of geestelijke problemen lastig een plaats kunnen veroveren in de arbeidsmarkt. “Ga in overleg met werkgevers om via Social Return on Investment (SROI) mensen aan een baan te helpen.” Wethouder Dekker zei dat die contacten met de werkgevers er waren, maar dat zij geen zicht had op het aantal SROI-arbeidsplaatsen. Zij zou daar navraag naar doen en de raad informeren.

Wethouder Karin Dekker betoogde nogmaals dat meedoen het doel is en dat het uitgangspunt is “dat wat mensen kunnen.”

De raad stemde unaniem in met de beleidsnotitie Werk, Inkomen, Meedoen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.