De raad stemt in met de actualisatie van het masterplan Havenkwartier

Het masterplan havenkwartier uit 2012 moet herzien worden. Bij de discussie in de consulterende vergadering bleek al dat het onderwerp sociale woningbouw, vooral voor de oppositie, zwaarwegend was. Maar een motie van SP en PvdA om dit bij te sturen haalde het niet.

De economische, financiële en de milieutechnische omstandigheden zijn sinds 2012 drastisch veranderd. Om de plannen voor het havenkwartier weer op te pakken is echter een herzien masterplan nodig. Een plan dat past bij de huidige ontwikkelingen en woonwensen en de noodzaak Co2 te beperken.

Jannie Drenthe (SP) diende samen met de PvdA en 50+ een motie in. Daarin werd het college opgedragen wooncorporatie Activum bij de plannen te betrekken. Alles in het werk te stellen om de door Den Haag beschikbare gelden ook voor Assen binnen te halen. En maximaal in te zetten om meer dan 500 woningen te bouwen en een maximale inzet voor sociale huurwoningen. Aanvullend merkte Albert Smit (PvdA) op dat zowel in Diepstroeten als op het Veemarktterrein geen sprake was van sociale woningbouw. “Daarom zijn wij mede indiener van de motie.”

Wethouder Karin Dekker ergerde zich aan deze motie. Er werden namelijk argumenten gebruikt die onjuist zijn. In de motie werd het college verweten geen oog te hebben voor de sociale woningbouw en woningen te willen bouwen voor Groningers. Of dat er maar 500 woningen zouden worden gebouwd. Allemaal zaken die volgens Dekker niet kloppen. “Ik krijg de indruk dat de indieners van de motie vorige week bij een andere vergadering zijn geweest. SP en PvdA maken twistpunten van zaken die geen twistpunten zijn,” betoogde een felle wethouder Dekker. Het masterplan 2012 is gevarieerd, maar er is bijvoorbeeld geen aandacht voor duurzaamheid. En natuurlijk gaan we met iedereen overleggen grondeigenaren zowel als Actium. Ons uitgangspunt is samenwerken met alle partijen. En in het voorstel wordt gesproken over de ondergrens van 500 woningen, die ondergrens is nodig om het plan financieel dekkend te krijgen. De woningen moeten wel betaalbaar blijven. Daarom gaat ook onze ambitie in de richting van 1000 woningen. Het duurt nog wel even voordat het in de motie genoemde geld uit Den Haag in Assen is. Na dit vlammende betoog van wethouder Dekker besloot 50+ de mede indiener van de motie zich als indiener terug te trekken.

Martin Rasker (VVD) was blij dat het havenkwartier werd aangepakt. Hij pleitte voor 1000 à 1100 woningen in dat gebied. Ook de 50.000 euro voor de zogenaamde placemaking kon zijn goedkeuring wegdragen. Eddy de Korte (CDA) stelde vast dat het masterplan 2012 op twee gedachten hinkte. Namelijk lege plekken opvullen met woningen, maar de aanwezige bedrijven blijven daar ook. “Ga daarom voor een bedrijventerrein en verplaats de woningbouw naar Diepstroeten II.” Tjerk Medemblik (ChrU) riep het college op aan de slag te gaan met het Havenkwartier. In de consulterende vergadering had de ChrU nog grote moeite met het bedrag dat werd uitgetrokken voor placemaking, het zou immers gaan om een gebied dat zichzelf verkoopt. Tot verbazing van de raadsleden, was van die kritiek geen sprake meer. “Mijn fractie maakt van placemaking geen punt meer,” aldus Medemblik. Ook Lia de Ruiter (PLOP) riep het college op tot goede samenwerking met Actium.

Wethouder Karin Dekker betoogde nogmaals dat placemaking van groot belang is, omdat dat het gebied onder de aandacht brengt en duidelijk maakt wat er eventueel mogelijk is. Het CDA voorstel werd door wethouder Dekker afgewezen. Als we nu signalen afgeven dat we eigenlijk ook wel wat willen doen op Diepstroeten, haken de investeerders voor het Havenkwartier af, die weten dan ook niet meer waar hun kansen liggen. “En zij zijn heel erg nodig om het plan Havenkwartier te realiseren.”   

De ingediende motie werd alleen gesteund door de SP en de PvdA (5 stemmen) en werd dus verworpen.

Ondanks de verschillende bezwaren tegen het geld voor de placemaking werd het voorstel om het Masterplan 2012 van het havenkwartier te actualiseren, unaniem aangenomen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.