Menu Sluiten

De raad heeft weinig problemen met de RES 1.0

In de consulterende vergadering werd gisteravond de Regionale Energie Strategie 1.0 [RES 1.0] uitgebreid besproken. Het lijkt erop dat de RES 1.0 volgende week wel aangenomen zal worden. Al hebben enkele partijen wel moties aangekondigd. In de RES wordt provinciaal vastgelegd hoeveel groene energie de komende 10 jaar in Drenthe, per gemeente, zal worden opgewekt.

Hans Marskamp (GrL) betoogde dat het om een vrij abstract verhaal ging, dat pas bij de uitvoering gaat leven. De participatie van de bewoners moet dus nog opgang komen. Het wordt pas werkelijkheid als de werkzaamheden in de achtertuin op het punt van beginnen staan. Hij pleitte voor het realiseren van een breed draagvlak. Dwang en doorzettingsmacht waren noodzakelijke instrumenten, die vooral bedoeld waren om niet gebruikt worden. Het is de stok achter de deur. Vergelijk het met de onteigeningswet. Maar in bijzondere gevallen onontkoombaar. Bert Homan (VVD) vroeg zich af of de ambities wel haalbaar zijn. De uitvoering kan tegenvallen. In het rapport zou daarom gesproken moeten worden van “een inspanningsverplichting.” De VVD is van plan daarover een motie in te dienen. Ook spreekt het rapport over “dwang en doorzettingsmacht.” Dat was volgens hem niet de weg die bewandeld moet worden. “Praat met mensen, neem ze mee in het proces en verleid ze mee te doen.” De VVD is van plan per amendement een gewijzigde tekst in te dienen. Wethouder Karin Dekker was het eens met de visie van GroenLinks, dat doorzettingsmacht een noodzakelijk bestuurlijk instrument is, dat je bij voorkeur niet gebruikt. Om de uitvoering van de plannen mogelijk te maken is draagvlak zeer belangrijk.

Henri Ploeg (PvdA) betoogde dat bij de uitvoering sprake moet zijn van “eerst zon op het dak, en daarna pas op het land.” Haalbaar en betaalbaar zijn voor de PvdA de uitgangspunten. Hij stelde vast dat het draagvlak van zonnepanelen en windmolens afneemt.

Ook voor Tjerk Medemblik (ChrU) was “zon op het dak” de eerste optie. Flexibiliteit was voor zijn fractie ook belangrijk, omdat er sprake is van voortdurende en snelle technologische ontwikkelingen. Besparing is volgens hem ook een belangrijk aspect, “want wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken!” Isoleren is volgens de wethouder van groot belang.

Jannie Drenthe (SP) wilde meer aandacht voor inwonersinitiatieven. Er zou een fonds moeten komen om dat te ondersteunen. Dan zijn burgers instaat zich staande te houden tegen over de grote internationaal werkende concerns. Groene stroom is zwaar gesubsidieerd, maar het grootste deel van die subsidies gaat nu naar de buitenlandse aandeelhouders. Een goed participatieproces is een voorwaarde. De SP denkt nog na over een motie. Het moet niet zijn, “de lusten voor de investeerders en de lasten voor de bewoners.” De SP wil de regels zodanig aanpassen dat het mogelijk wordt de daken van particulieren en bedrijven tegen een vergoeding toch zonnepanelen aan te leggen. Wethouder Karin Dekker zegt dat je een vergunning zou kunnen koppelen aan de bewonersparticipatie. Maar een overheid die daken huurt dat ziet ze niet zo zitten. Ze stimuleert bedrijven liever de zonnepanelen zelf aan te leggen. Trouwens dit kunnen de bewoners ook zelf onderling regelen bijvoorbeeld via zogenaamde ontwikkelaars. Henk Santing (PLOP) stelde vast dat het RES zich vooral concentreerde op zon en wind. Hij pleitte voor een bredere aanpak en meer burgerparticipatie. Clemens Otto (50plus) pleitte voor flexibiliteit vanwege de innovaties die ons de komende jaren staan te wachten.

Amendementen en moties kunnen de ingeslagen weg nog wat bijsturen, maar de raad stemt volgende week wel in met de ingeslagen weg zoals uitgestippeld in RES 1.0. Maar er zijn al gesprekken gaande over RES 2.0.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.