Menu Sluiten

De raad besprak de kaderbrief die weinig kaders bevatte

In november bespreekt de raad de begroting voor 2021. In de zogenaamde kaderbrief geeft het college aan wat de plannen zijn voor het volgende jaar. Maar door de discussie met de provincie over de slechte staat van de Asser financiën en het coronavirus is er weinig geld beschikbaar dus zijn er weinig kaders te stellen.

Meevallertje     Wethouder Mirjam Pauwels had nog wel een positieve mededeling. Assen krijgt van het rijk 3,2 miljoen euro om de eerst coronakosten op te vangen. Dit was meer dan waar Assen ophad gerekend.

Herstelplan     Om onder het provinciale toezicht vandaan te komen moest Assen een financieel herstelplan opstellen. Dat plan is door de provincie goed gekeurd en sinds dien is Assen weer financieel zelfstandig. Het financieel herstelplan is de basis voor de begroting. En dat geeft “weinig tot geen ruimte voor (nieuwe) beleidswensen.”

Uiteraard hadden de fracties wel de nodige opmerkingen en goede adviezen aan het college. Maar dat leverde geen nieuwe inzichten op.

Houd ons op de hoogte     Alle fracties beseften dat de gevolgen van de coronacrisis nog op gang moet komen met alle financiële gevolgen voor de gemeenten. Zij drongen er bij het college op aan om de komende vakantie periode geïnformeerd te worden over alle ontwikkelingen. Wethouder Pauwels zegde dat toe.

Informeer de raad     Bert Wienen (ChrU) vroeg aandacht voor de jeugd. Hij pleitte voor aandacht voor de sport- en jeugdverenigingen en het onderwijs. Cindy Vorselman (PvdA) stelde vast dat in de kaderbrief slechts grote lijnen stonden en nog niet het begin van een oplossing. En er was volgens haar teveel aandacht voor geld en te weinig aandacht voor mensen. Wethouder Pauwels zei dat de oplossingen zijn gebaseerd op hetgeen in het herstelplan is afgesproken. De impact op de bewoners zal in de tweede corona-analyse aan de orde komen. Hans Marskamp (GrL) riep het college op pal te blijven staan voor de zwaksten in de samenleving. En wat betreft het klimaat- en milieubeleid koers te houden.

College actief bezig     Henk Santing (PLOP) vond dat het college stil zat en niet anticipeerde op de komende ontwikkelingen. Op de vraag van andere partijen waarop PLOP dit baseerde moest Santing het antwoord schuldig blijven. Wethouder Pauwels bestreed dat het college stil zou zitten. Het herstelplan is gemaakt, we zijn nu bezig met de uitvoering. Bovendien is de economische visie opgesteld en er zitten nog een paar visies in de pijplijn.

Eensgezindheid     Martin Rasker (VVD) riep op tot eensgezindheid en een gezamenlijke aanpak. Hij waarschuwde dat de huidige crisis meer omvatte dan alleen en financiële crisis. Investeren in werkgelegenheid was volgens hem een goed middel om de problemen aan te pakken. Remi Moes (D66) vroeg aandacht voor de culturele sector, omdat daar harde klappen vallen. Pak de kansen, was zijn oproep. Al gaf hij wel toe niet te weten hoe dat onder de huidige omstandigheden aan te moeten pakken. Clemens Otto (50+) vroeg het college de mensen in de problemen niet uit het oog te verliezen.

Herverdeling gemeentefonds     Ronald Witteman (CDA) was van mening dat het college zich moest richten op onder andere veiligheid en de binnenstad. De binnenstad moest volgens Witteman niet opgeleukt worden, maar structureel aangepakt. En hij vroeg aandacht voor het sociaal domein. Ook zou het college meer moeten werken aan de koppeling MBO en werkgelegenheid. Hij maakte zich zorgen over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Wethouder Pauwels deelde die zorgen

Geld van het rijk     Jannie Drenthe (SP) stelde, als de overheid de KLM met miljarden steunt dan moet er toch ook geld beschikbaar zijn voor de gemeenten. Zij was van mening dat de gemeente alles op alles moet zetten om de inwoners te sparen. Cultuur, jongeren en onderwijsachterstanden door het thuisonderwijs vroegen volgens Drenthe om extra aandacht. Wethouder Pauwels zei dat er dus een financiële toezegging was van het rijk, maar dat de spelregels waaronder die gelden verdeeld zouden mogen worden nog niet bekend zijn. Martine Deen( lst.D) zei dat er in Den Haag gelobbyd moet worden voor meer geld.

Hopelijk is er in november als de begroting wordt besproken meer duidelijkheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.