Menu Sluiten

De ondoorgrondelijke wegen van raadsfracties

Soms nemen fractie besluiten, waarvan je je als buitenstander afvraagt, wat willen ze daarmee bereiken. Wat heeft het voor zin om tegen te stemmen als een wethouder toestemming vraag buiten Assen te kunnen blijven wonen? Of wat is het politiek gewin om tegen een geheimhoudingsbesluit te stemmen?     

Ingezetenschap     Volgens de gemeentewet moet een wethouder wonen in de gemeente waarin hij/zij wethouder is. Maar de gemeenteraad kan aan de betreffende wethouder ontheffing verlenen. In Assen wonen zowel wethouder Mirjam Pauwels als wethouder Karin Dekker niet in Assen. Gisteravond moest de raad besluiten “aan wethouder Karin Dekker ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van een jaar.” En zoals te verwachten waren de fractie van PvdA en PLOP tegen, omdat zij van mening zijn dat een wethouder in Assen moet wonen, want dat zou het stadsbestuur ten goede komen.

Niet instemmen met de herbevestiging van de ontheffing zou te billijken zijn als wethouder Dekker zich het afgelopen jaar als wethouder van buitenaf had gedragen. Maar de fracties van PvdA en PLOP betoogden dat ze “niets tegen de wethouder hadden.”

Om dit jaarlijks terugkerend ritueel te voorkomen zouden PvdA en PLOP een motie in kunnen dienen met de strekking dat “de gemeenteraad van Assen besluit geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van het vereiste ingezetenschap.” Als de raad deze motie verwerpt, wat is te verwachten, dan kunnen de volgende ontheffingen afgedaan worden als hamerstuk en hoeven PvdA en PLOP dit toneelstukje niet meer op te voeren.

Bekrachtiging geheimhouding     Soms wordt de gemeenteraad geïnformeerd onder beding van geheimhouding, die de raad zich dan wel zelf op moet leggen. Afgelopen donderdag werd de raad gevraagd “de opgelegde geheimhouding op een voorbereidingsbesluit” te bekrachtigen. Dergelijke voorbereidingsbesluiten hebben te maken met bestemmingsplannen en grondzaken. Het argument is, “het belang van openbaarmaking van het raadsvoorstel met betrekking tot het voorbereidingsbesluit, weegt niet op tegen het belang om onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden te voorkomen.” Kortom het gaat om een eerlijk en gelijk speelveld voor alle partijen.

Dit zijn praktisch altijd hamerstukken. Maar gisteravond stemde de CDA-fractie tegen. Het minste wat je dan verwacht is dat er een stemverklaring wordt afgelegd, waarom de fractie in dit geval afziet van geheimhouding. Als achterdochtige toeschouwer denk je, wat speelt hier, wie heeft er belang bij, waarom wordt dit signaal afgegeven? Want meer dan een signaal is het niet. De meerderheid van de raad stemde in met de geheimhouding dus zijn ook de tegenstemmers daar aangebonden.

Maar bijzonder is het wel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.