Menu Sluiten

De nieuwe gemeenteraad wil een stabiel stadbestuur met voldoende draagvlak

In de raadsvergadering van woensdagavond werden de 33 nieuw raadsleden geïnstalleerd. Een feestelijke bijeenkomst met veel Assenaren op de publieke tribune. Hopelijk blijft de publieke tribune zo goed gevuld. Na de installatie werd gesproken over de het aanstellen van Aimée van der Ham als informateur. Een voorstel dat unaniem werd aangenomen.

Stadspartij PLOP is als grootste partij uit de verkiezingen gekomen en mocht het voortouw nemen bij de vorming van het college. Zij stellen dus voor mw. Aimée van der Ham als informateur aan te wijzen. Zij heeft als opdracht, “de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen met als doel de vorming van een stabiel stadsbestuur met voldoende draagvlak in de gemeenteraad.”  Tevens moet zij aanbevelingen doen voor het vervolgtraject en op korte termijn verslag uitbrengen aan de raad.

Vertrouwen terugwinnen     Alle fracties stemden in met dit voorstel, maar brachten nog wel een paar accenten aan. De meeste fracties maakten zich zorgen over de lage opkomst en waren van mening dat de raad zijn uiterste best moest doen het vertrouwen van de Assenaren in de politiek terug te winnen. Henk Santing (PLOP) stelde vast dat er weinig ruimte was om alle wensen van de fractie te realiseren. “Wensen kosten geld en is weinig financiële ruimte.” En er zou een college moeten komen dart gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Constructieve houding en gesprekken     Bouke Weening (ChrU) pleitte voor constructieve gesprekken, die leiden tot een brede coalitie. Albert Smit (AC) zei dat er college moest komen dat “verbinding zou zoeken en luistert naar wat er leeft in de samenleving.” Hij rekende op den constructieve houding van alle fracties. Hij was blij dat er in de Tweede Kamer een motie was aangenomen waarin werd voorgesteld ook lokale partijen financieel te ondersteunen. Cindy Vorselman (PvdA) wil een college dat bestaat uit mensen die elkaar aanvullen, die tegen kritiek kunnen en goed kunnen samenwerken met de raad. Ook Martin Rasker (VVD) pleitte voor een stabiel stadbestuur. Een college van mensen die geloof in elkaar hebben, die elkaar kunnen overtuigen en blijven samenwerken als het mee- en tegenzit. Sjoerd bakker (GrL) rekent op een college dat oog heeft voor de veranderingen die lokaal en wereldwijd op ons afkomen.

Raadsakkoord     Adinda Bronkamp (D66) stelde voor om te komen tot een raadsakkoord. Niet een akkoord gebaseerd op een meerderheid van stemmen, maar een akkoord gebaseerd op een agenda met een gezamenlijke aanpak. “Verbinding is een goed fundament.” Ronald Witteman (CDA) maakte zich vooral zorgen over de lage opkomst. En bij het voeren van de campagne zijn we in aanraking gekomen met de nodige agressiviteit. Jannie Drenthe (SP) vroeg zich af hoe de raad het vertrouwen van de bewoners kan terugwinnen. Zij pleitte voor een stabiel college gebaseerd op een goed samenwerking en investeringen in het sociale fundament. Volgens Clemens Otto (50plus) zou de collegevorming een hele puzzel worden, maar hij rekende op “een mooi college dat constructieve dingen zou gaan doen.”    

Na deze uiteenzettingen en aanbevelingen voor de informateur Aimée van der Ham stemde de raad unaniem in met het voorstel. Het is nu dus een zaak van wachten op de resultaten.