Menu Sluiten

De coalitie tevreden over afgelopen periode

De bijdragen van de coalitiefracties bij de bespreking van de begroting 2022 bestond voor al uit terugblikken. Zij stelden vooral vast wat er is bereikt en waren dus erg tevreden. Het college had dus geen moeite met de beantwoording van de vriendelijke vragen van ChrU, GrL, VVD, D66 en SP.

Bouke Weening (ChrU) benadrukte een eerder gedaan voorstel, namelijk het belang van een “isolatiebrigade.” Ook pleitte hij voor een “chill-plek voor de jeugd in elke wijk.” En stelde hij vast dat er een “gat is tussen zelfstandig thuis blijven wonen en het verpleeghuis.”

Hans Marskamp (GrL) betoogde dat er met betrekking tot de woningbouw “gewoon te weinig gebeurde.” De Tiny Houses zitten nog in de enquête fase. “Tempo, tempo,” was zijn oproep aan het college. Ook rond de TRZ bij het TT-circuit is het al een jaar stil. De “miljoenen die hiervoor gereserveerd zijn hoeven niet langer geoormerkt te worden,” zei Marskamp. Hij stelde “een actieve inzet voor op de begeleiding van inwoners bij het aanvragen van toeslagen.”

Martin Rasker (VVD) wilde zich juist blijven inzetten voor de TRZ, want “er gloort hoop aan de horizon.” Gezien de problematiek op de woningmarkt pleitte hij ervoor “Kloosterveen in hoog tempo door te ontwikkelen en een derde ontsluiting te realiseren.” Wat betreft de energietransitie moet de gemeente “de ontwikkeling stimuleren door objectieve voorlichting en ondersteuning en zelf het goed voorbeeld geven. Onze inwoners willen beste veranderen, maar niet veranderd worden,” betoogde Rasker.

Remi Moes (D66) pleitte voor “tijdelijke woonmogelijkheden op gronden die nog liggen te wachten op hun bestemming.” Hij dacht daarbij aan de TRZ en bedrijventerreinen. Hij stelde vast dat er in Assen een aantal buurtsportcoaches actief waren, maar Moes vroeg zich af, “zijn die coaches maatschappelijk bezig of dragen ze bij aan de ambities van het Asser Sportakkoord?”

Jannie Drenthe (SP) wilde van het college weten wat de situatie is met betrekking tot de “zelfbewoningsplicht” en of het college bereid is onderzoek te doen naar een “leegstandsverordening.” Drenthe stelde ook voor om “een belasting in te voeren” op grote lichtgevende reclamemasten. De subsidie voor het Drents museum krijgt alleen de goedkeuring van de SP als “dit geld aantoonbaar wordt ingezet voor mensen, die letterlijk en figuurlijk drempels ervaren. Wij willen duidelijke kaders en duidelijke effecten zien.”    

De reactie van het college zal in een aparte tekst worden weergegeven.