Menu Sluiten

CULTUUR, SPORT EN HORECA KUNNEN KOSTEN VANWEGE CONTROLE CORONATOEGANGSBEWIJS IN 2022 DECLAREREN

Verenigingen, instellingen en ondernemers uit de sectoren cultuur, sport en horeca in Assen kunnen kosten bij de gemeente declareren die zij tussen 1 januari en 25 februari 2022 hebben gemaakt in verband met de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Het gaat bijvoorbeeld om de inzet van hosts en beveiliging. De gemeente heeft hiervoor subsidie gekregen van het Rijk. 

 In 2021 werd het CTB ingevoerd. Ondernemers, instellingen en verenigingen in de sectoren cultuur, sport en horeca werden verplicht om hier zelf op te controleren. Om bij te dragen in de extra kosten die zij hiervoor moesten maken, heeft het Rijk in 2021 en 2022 middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente. In het jaar 2021 zijn uit deze subsidie onder andere de inzet van gastdames/heren, de polsbandjesactie, beveiliging, het checkpoint en flyers betaald. De termijn voor het indienen van declaraties voor 2021 is inmiddels gesloten. Maar voor de periode 1 januari tot en met 25 februari 2022 kunnen nog wel declaraties bij de gemeente worden ingediend.

Richtlijnen voor de declaratie

Voor het indienen van een declaratie gelden de volgende richtlijnen.

  • Het aanvragen gebeurt op basis van een gespecificeerde factuur van de gemaakte kosten tussen 1 januari tot 25 februari 2022.
  • De gemaakte kosten zijn gerelateerd aan de verplichte CTB controle.
  • Beoordeling van de aanvraag vindt plaats op basis van de randvoorwaarden van het Ministerie.

Aanvragen kunnen verzonden worden naar:

Gemeente Assen;  Afdeling Crediteuren;  Noordersingel 33, 9401 JW Assen