Menu Sluiten

College Assen wil pacht landbouwgronden verduurzamen

Het college van B&W van Assen stelt de gemeenteraad voor om de verpachting van landbouwgronden te verduurzamen. Dit betekent dat de pachters maatregelen moeten nemen om duurzamer te gaan werken.

Opties     Voor de verduurzaming kan gekozen worden uit een pakket met opties zoals het toepassen van mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische bestrijding en het gebruiken van ruwe mest of compost. Daarnaast zijn er een aantal zaken niet meer toegestaan. Zo mogen er vanwege de milieubelasting geen bloembollen, lelies en uien worden geteeld op gemeentelijke gronden.

500 hectare     De gemeente heeft zo’n 500 hectare landbouwgrond die ze verpacht. Het grootste deel van de gronden wordt telkens voor 1 jaar verpacht. De raad vroeg eerder in een motie om een voorstel voor een duurzamer gebruik van de gronden zodat de milieubelasting afneemt.

Duurzamer gebruik     Het college heeft opdracht gegeven aan een adviesbureau om met een advies over duurzamer gebruik te komen. Het adviesbureau heeft gesproken met zowel de pachters als met vertegenwoordigers uit de water- en milieuhoek. Dit heeft geleid tot een advies waarbij de pachters die jaarlijks pachten, zelf kunnen kiezen uit een pakket maatregelen. Van dit pakket moeten ze minimaal drie maatregelen uitvoeren om te kunnen blijven pachten. Voeren ze meer maatregelen uit dan gaat de pachtprijs naar beneden. Op deze manier wordt duurzamer werken beloond. Kan een pachter na een jaar niet voldoen aan het minimum van drie eisen, dan wordt de pacht beëindigd. 

Advies     Het college neemt het advies van CLM over. Belangrijk hierbij is dat op deze manier de bestaande pachters die soms al meer dan 20 jaar dezelfde gronden jaarlijks pachten in principe kunnen blijven pachten. Het is de bedoeling om de verpachting volgens een groeimodel verder te verduurzamen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.