CDA, zijn er voldoende woningen voor bewoners met een normale huisvestingsvraag?

In de Asser wijken Assen-Oost en Baggelhuizen zullen woonplekken worden gerealiseerd voor cliënten van Cosis en het Leger des Heils. De CDA-fractie zet kanttekeningen bij dit plan, omdat het “haaks staat op de woonvisie.” En er zijn inmiddels “zoveel specifieke doelgroepen, dat er wellicht geen huizen meer over blijven voor inwoners met een normale huisvestingsvraag,” aldus CDA-fractievoorzitter Ronald Witteman.

Maatschappelijke discussie     In De Wouden (Baggelhuizen) gaat het om het begeleidwonenproject Housing First van het leger des Heils voor dakloze mensen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Het CDA herkent zich in het uitgangspunt dat mensen met deze achtergrond geplaatst kunnen worden in een reguliere woonwijk om zo de stap naar onbegeleid wonen in een later stadium te verkleinen. Maar maatschappelijk en politiek staat dit punt tegenwoordig wel ter discussie.

Huuropbrengst first      De CDA-fractie heeft de indruk dat “een onrendabel blok huizen nu ter beschikking gesteld wordt aan Cosis en het Leger des Heils om zo verzekerd te zijn van huuropbrengst. Bovendien wordt hier ingegaan tegen het advies van de stichting Housing First om deze mensen over een wijk te verdelen,” zegt Witteman.

Haaks op Woonvisie     Volgens Witteman staat dit voornemen in De Wouden haaks op de woonvisie die met de raad is gedeeld tijdens een informerende raadsbijeenkomst. Er worden volgens hem “inmiddels zo veel specifieke doelgroepen aangemerkt waar woonruimte voor vrij moet worden gehouden, dat er wellicht geen huizen meer over blijven voor inwoners met een normale huisvestingsvraag.”

Onrust     Ondanks de goede intenties van onder andere Cosis en het Leger des Heils en hun overtuiging dat deze bijzondere groepen in een woonwijk ook iets positiefs kan leveren, “leidt het in de praktijk vaak toch tot onrust.” Witteman duidt op “de problematiek in Kloosterveen, rondom begeleid wonen van jongeren en de ervaringen van wijk de Lariks met opvang van verslaafden.” Het CDA vraagt zich af “welke lessen er zijn geleerd van de aanpak en problematiek van huisvesting van verslaafden en patiënten in de wijk Lariks.”

Geen visie     “Er ontbreekt een gemeentelijke visie op dit onderwerp!” zegt Witteman. “Waarom trekken er zo veel van dergelijke projectmatige woonvormen naar Assen en niet naar buurgemeenten?” Volgens Witteman moet er een gemeentelijke visie komen, als dergelijke initiatieven belangrijk worden gevonden. Wat zijn de voorwaarden en kaders en waaraan toetsen we dit soort initiatieven? “Zonder deze kaders wordt het een willekeur waar geld en onroerend goed aan beschikbaar wordt gesteld.” Ook wil de CDA-fractie van het college weten wie dit soort initiatieven van betaalt. “Toch niet vanuit het sociaal domein van de gemeente Assen, waar al grote tekorten zijn?”

Belang wijkbewoners ondergeschikt     Het CDA kan zich niet aan de indruk onttrekken aan het idee dat de belangen van de woonwijk en omwonenden ondergeschikt zijn gemaakt aan geldelijk gewin. De invulling van een steeds meer onder vuur liggend standpunt dat mensen met een meervoudige, waaronder psychiatrische, problematiek moeten integreren zich hier wel heel sterk opdringt. “En hieraan is de communicatie met de wijk- en buurtbewoners ondergeschikt gemaakt,” is de mening van Witteman. Volgens hem staan de veelal jonge gezinnen die in de wijk wonen niet staan te springen om dit project.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.