Menu Sluiten

CDA Stemt tegen Aanpak Armoede en Schuldhulpverlening

De Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening stond ter besluitvorming op de agenda. Ook dit onderwerp was al verschillende malen aan de orde geweest. Maar er was geen raad brede steun voor de voorgestelde aanpak. De CDA-fractie stemde tegen.

CDA is tegen     Waarom de CDA-fractie tegenstemde was onduidelijk. Anna Hendrikse (CDA) betoogde dat er veel onduidelijkheden waren in het voorstel. Dat bleek volgens haar bij de consulterende behandeling. Er werden toen veel vragen gesteld en de wethouder had veel tijd nodig om al die vragen te beantwoorden. Dus bleef voor de CDA-fractie de vraag hangen, “waar zeggen we als raad ja tegen?” Hendrikse betoogde dat haar fractie uiteraard voor de bestrijding van armoede is en ook voor schuldhulpverlening, maar niet op basis van dit onvoldragen voorstel. Op de vraag uit de raad om onduidelijke voorbeelden te noemen, wist Hendrikse alleen het opkopen van de schuld van jongeren te noemen. Ook wist ze op de betreffende vraag van D66 geen alternatieve voorstellen te noemen. Laura Punt (GrL) vroeg verbaasd, “Waarom heeft u geen amendementen ingediend om er een goed voorstel van te maken?”

Preventie     De overige fracties waren juist zeer te spreken over het voorstel. Zij gaven het college de nodige aanwijzingen om tot een goede uitvoering te komen. Bert Wienen (ChrU) benadrukte de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Hij zei blij te zijn dat er ook veel aandacht was voor mensen zonder kinderen. Cindy Vorselman (PvdA) zei dat de begeleiding van mensen versnipperd was en riep het college op vooral in te zetten op preventie. Wethouder Jan Broekema zei dat begeleiding juist een essentieel onderdeel van de aanpak. Laura Punt (GrL) vroeg het college om de aanpak van het opkopen van de schulden van jongeren voor 1 febr. 2021 aan de raad te presenteren. De wethouder zegde toe het voorstel in het tweede kwartaal naar de raad te sturen.

Convenant     Lia de Ruijter (PLOP) wenste ook een vroegtijdige aanpak. Het convenant “Vroegsignalering schulden” is een goede mogelijkheid om tijdig in te grijpen. Het is een convenant waaraan energiebedrijven en woningcorporaties meewerken. Zij gaf het college de boodschap mee, mensen niet onverwacht aan te spreken op hun schulden, dat maakt dat ze zich terugtrekken. Frans van Kemenade (VVD) benadrukte dat alleen een goede communicatie het mogelijk maakt mensen te benaderen. Volgens Remi Moes (D66) moet de inzet er op zijn gericht mensen zo snel mogelijk financieel weer op eigen benen laten staan. Jannie Drenthe (SP) hield een pleidooi voor een integrale aanpak en een verhoging van het minimumloon. Bezuinigen op dit dossier is volgens Drenthe uit de boze.

Incasso pauze     Clemens Otto (50plus) wilde een pauze in het incassobeleid. Hij diende daarover samen met de PvdA een motie in, waarin het college werd gevraagd, De incasso’s op pauze te zetten voor inwoners die zich melden met schuldenproblematiek. En lokale schuldeisers, zoals woningcorporaties, energiebedrijven te bewegen tot een coulant incassobeleid. En tenslotte de mogelijkheid van coulant incassobeleid proactief uit te dragen. Lia de Ruiter betoogde dat het door haar genoemde convenant nu juist bedoeld was om vroegtijdig te signaleren en te werken aan een oplossing. Wethouder Jan Broekema betoogde dat hetgeen in de motie wordt voorgesteld al gebeurde. Daar zijn afspraken overgemaakt, die zelfs zover gaan dat de inzet van een deurwaarder wordt teruggedraaid. Gedurende die pauze wordt gekeken welke stappen nodig zijn om de problemen op te lossen. Na de uiteenzetting door de wethouder besloten 50plus en PvdA de motie aan te houden.

Het voorstel Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening werd aangenomen met alleen de stemmen van de CDA-fractie tegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.