CDA-fractie wil aanpak zorg-cowboys

Er zijn niet alleen verontrustte bewoners in De Wouden, maar ook uit nadere wijk komen dergelijke geluiden. Bewoners die zich zorgen maken over hun woonbuurt. Ronald Witteman (CDA) wil van het college weten hoe het college zich opstelt tegenover de wildgroei in de zorg.

Zorgcowboys     “Naast goede zorgorganisaties zijn er ook minder goede, de zogenaamde Zorgcowboys,” stelt Witteman vast. Het gaat om zorgorganisaties die in het kader van de marktwerking kans zien geld te verdienen. Het gaat niet zozeer om goede zorg, maar wel om goede verdiensten c.q. winsten. Zij kopen panden op en dat gaat ten koste van woningen en het woongenot van Assenaren. Uit de wijken Assen-Zuid en Assen-Oost krijgt de fractie geluiden van onveiligheid en onrust onder de bewoners.

Regie     “Voldoet dit aan de doelstellingen met betrekking tot zorg. Heeft het college nog wel de regie en wat kan het college doen om dergelijke ontwikkelingen tegen te gaan?” wilde Witteman weten.

Kwaliteit     Wethouder Harmke Vlieg zegt dat er gestuurd wordt via de inkoop op het criterium kwaliteit. Daarover zijn afspraken gemaakt met de raad. Sinds die aanpak is ongeveer 10% van de zorgaanbieders afgevallen. Ook is er een systeem ontwikkeld om meer zicht te krijgen op de zorgaanbieders. Als een zorgaanbieder zich wil vestigen, wordt door de gemeente gekeken of die vestiging gewenst is en of er behoefte aan is. Dat is een lastige aanpak.

Bestemmingsplan     Er wordt ook gestuurd via het bestemmingsplan. Als de aanvraag komt om een woonhuis om te zetten in een zorgcomplex en het bestemmingsplan moet worden aangepast, is dat een ingang voor een aanpak.

Toetsingskader zorginitiatieven     “Wij werken op dit moment aan een toetsingskader zorginitiatieven. In het toetsingskader wordt ook het criterium “draagkracht van wijken en buurten opgenomen,” zegt wethouder Vlieg.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.