Menu Sluiten

Buurtbewoners Assen-Oost kritisch over beheer Landgoed Valkenstijn

Een groep bewoners van Assen-Oost uit felle kritiek op het beheer van Landgoed Valkenstijn. Volgens buurtbewoners wordt het landgoed niet goed behandeld door Stichting Landgoed Valkenstijn en is er te weinig overleg met buurtbewoners.

Foto © Omroep Assen / Romy Posthumus

In april schreven veertien bewoners al een brief aan wethouder Bergsma, waarin zij hun zorgen kenbaar maakten. Zo vinden zij dat de stichting geen rekening houdt met de cultuurhistorische waarden van het landgoed en te weinig mogelijkheid tot inspraak biedt. Ze noemen verschillende ‘kritiekpunten’, waaronder het tot stand komen van de pumptrack (een soort kruising tussen een BMX-baan en een skatepark, red.) op het terrein. Volgens buurtbewoners gebeurde dit zonder overleg met omwonenden.

Brandbrief

De bewoners noemen de reactie van de gemeente op de brief van april ‘teleurstellend’ en vinden dat er te weinig actie is ondernomen. Daarom besloten twee initiatiefnemers dit keer een brandbrief aan de gemeenteraad te sturen.

Het onderhoud en beheer van Landgoed Valkenstijn wordt uitgevoerd in samenspraak met de gemeente Assen, de eigenaar van het landgoed, en Stichting Landgoed Valkenstijn. Deze stichting werd in 2016 opgericht en heeft als doel ‘de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden van het landgoed te behouden en te versterken’.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Foto © Omroep Assen / Romy Posthumus

Sinds de oprichting van de stichting gebeurt er volgens de twee initiatiefnemers van alles waar zij niet bij betrokken worden. “Dit terwijl de gemeente vroeger bij plannen de bewoners consulteerde of in ieder geval informeerde”, schrijven zij in de brief.

“Er wordt nu geen gelegenheid geboden tot debat”, zegt Mieke Kraijer, één van de initiatiefnemers. “Wij vinden dat dat wel moet gebeuren. Assen-Oost is een bijzondere wijk. Mensen wonen er heel lang, kennen elkaar en zijn erg betrokken. Zeker bij het landgoed.” Kraijer: “Je moet heel zuinig zijn op zo’n oud landgoed en kunt niet zomaar toevoegingen doen om het mooier te maken. Je kunt geen toevoegingen doen aan iets wat oud is. Ze verpesten het landgoed.”

Geen begrip voor kritiek

Stichting Landgoed Valkenstijn herkent zich niet in de kritiek. “Wij doen er alles aan om de cultuurhistorische en natuurwaarden goed te onderhouden”, vertelt Henk Blouw, penningmeester van Stichting Landgoed Valkenstijn. De stichting overlegt met verschillende partijen, waaronder het Drents Landschap, Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente Assen. “Laatst hebben wij nog met deze partijen rondgelopen op het landgoed om te kijken hoe het erbij staat. Zij zijn het eens met het beheer dat wij uitvoeren.”

“Dat we niet zouden overleggen met de buurt bevreemdt mij”, vertelt Blouw. Hij heeft contact met veel verschillende buurtbewoners die meewerken in vrijwillige ‘groengroepen’. Twee keer per maand werken deze groepen op het landgoed en zorgen dat alles er netjes bij staat. “Ook heb ik twee keer per jaar contact met onze donateurs, die ook vaak uit de buurt komen. En consulteer ik nog met drie biologen die in de buurt wonen. Ik durf rustig te beweren dat verreweg de grootste meerderheid voorstander is hoe het landgoed erbij staat.”

Dialoog aangaan

Stichting Landgoed Valkenstijn laat nu eerst de gemeente reageren op de brandbrief. Wel geven ze aan de dialoog aan te willen gaan met verschillende buurtbewoners. Maar daarin willen ze ook de andere partijen betrekken, zoals de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe. Blouw: “Ondertussen gaan wij gewoon door met het netjes houden van het landgoed.”