Menu Sluiten

Binnenkort is het verbod om duiven te voeren

Om het voeren van duiven te verbieden moet de Algemene Plaatselijke verordening (APV) aangepast worden. In de APV wordt ook het dragen “van kenmerken van Outlaw Motorcycle Gangs” verboden. De raad lijkt met beide aanpassing in te zullen stemmen.

Het verbieden van het voeren van kenmerken van criminele motorclubs is gebaseerd op een civiele rechterlijke uitspraak. Het openbaar ministerie heeft gemeentes gevraagd deze uitspraak vast te leggen in de APV. In de Asser raad was daar geen discussie over. GroenLinks had echter nog een paar vragen uitstaan over dit agenda punt. Vragen die door het college voor de raadsvergadering van de volgende beantwoord zullen worden.

Verboden te voeren     In de binnenstad is sprake van overlast van duiven. Eén van de projectontwikkelaars heeft geprobeerd dit probleem aan te pakken. De duiven werden gevangen en vergast. Volgens een verbolgen gemeenteraad moest dit probleem anders aangepakt worden. Het college heeft dit opgepakt. Op het dak van het gemeentehuis komt een duiventil. Daar mogen duiven gevoerd worden en kunnen de eieren verwijderd worden voordat ze uitgebroed worden. Om de overlast in de binnenstad te verminderen is het verboden om daar dieren te voeden. Het college hoopt zo de duivenpopulatie binnen de perken te houden. In de APV wordt gesproken over dieren, maar het gaat om de duiven. Het is een aanpassing van de APV waar de raad wel mee kon instemmen.

Strenge winter     Maar er waren nog wel een aantal vragen. Bas Ananias (SP) wilde weten of het voerverbod ook zou gelden in een strenge winter. Wethouder Bob Bergsma zei, dat het gebod ook geldt in een strenge winter. Maar als de winter zodanig is dat dieren beschermd moeten dan zal de gemeente actie zal ondernemen. Martin Rasker (VVD) stelde vast dat de kop van de vaart ook onder het niet-voeren-gebied komt te vallen. Hij wilde weten of sportvissers er mee te maken zouden krijgen. En hoe zit dat met het voeren op privéterrein. In de APV wordt namelijk niet expliciet over openbare ruimte gesproken. Volgens wethouder Bergsma vallen sportvissers niet onder de APV, maar zij hebben wel een vergunning nodig. Hij zegde toe met een kritisch juridisch oog naar de tekst van de APV te zullen laten kijken.

In de raadsvergadering van de volgende week wordt over de wijzigingen van de APV gestemd.