Menu Sluiten

Bewoners De Wouden maken bezwaar tegen daklozenopvang in hun buurt

Het Leger des Heils is bezig om in 14 woningen in De Wouden daklozen te huisvesten. Het zou gaan om bewoners, die te maken hebben gehad met verslaving, justitie en nu dakloos zijn. Ook de CDA-fractie heeft daar al vragen over gesteld. Een buurtbewoner vroeg hiervoor aandacht tijdens de raadsvergadering.

Overlast     De bewoners van De Wouden voelen zich overvallen. Zij vinden 14 bewoners met een verslavings- en justitiële achtergrond niet passen in de wijk, waar gezinnen wonen met jonge kinderen. Zij vrezen overlast. Een vertegenwoordiging van de bewoners heeft een gesprek gehad met het Leger de Heils en de betreffende gemeenteambtenaar. In dat gesprek betoogde het Leger des Heils gemaakt dat in de praktijk nauwelijks sprake is van overlast. Maar mocht er overlast zijn dan kan contact opgenomen worden met de politie. “Daarover zijn afspraken gemaakt.” De buurtbewoners vinden het vreemd dat er wordt uitgegaan van “geen overlast, maar dat er wel afspraken gemaakt zijn met de politie.” Ten aanzien van overtredingen zou lik op stuk beleid gevoerd worden. Dat betekent dat bewoners die over de schreef gaan terug geplaats worden in de opvang. Het is de bedoeling dat de bewoners na ongeveer anderhalf jaar doorstromen naar reguliere woningen. De buurtbewoners zeiden dat er vanuit gemeenten met een dergelijke huisvesting wel geluiden van overlast komen.

Laatste stap     Wethouder Harmke Vlieg zei dat het ging om mensen die in de laatste fase van een hulpverleningstraject zaten. Het wonen in De Wouden was de laatste stap naam zelfstandig wonen in een reguliere woning. De groep moet een zekere omvang hebben om ambulante hulpverlening mogelijk te kunnen maken. De bedoeling is nu dat er 5 tot 7 personen worden opgevangen. Er is snel gehandeld, omdat anders een subsidie voor dergelijke opvang verloren zou gaan en daardoor is het contact met de buurtbewoners niet optimaal verlopen.  

Klankbordgroep     Het gesprek met de buurt is opgang gekomen en er wordt gewerkt aan een klankbordgroep vanuit de bewoners. De wethouder betoogde dat door de vermindering van het aantal bewoners in tehuizen er de komende jaren meer vraag zal zijn naar woonruimte voor deze groep mensen in woonwijken.

De bewoners konden hun hart luchten. Maar toezeggingen vanuit de raad of het college waren er niet.