Menu Sluiten

Bestemmingsplan Binnenstad Noordoost, groot gebied weinig discussie

Het bestemmingsplan Binnenstad Noordoost heeft als doel om de binnenstad compacter en sterker te maken, de architectonische kwaliteit te vergroten en de groene, klimaatbestendige kwaliteiten van de openbare ruimte te verbeteren. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Het gebied Binnenstad Noordoost bestaat uit drie deelgebieden. De Gedempte Singel met op de grond een mix van winkels en dienstverlening. Ook lunchrooms en restaurant zijn daar eventueel toegestaan. Wonen op de begane grond is uitgesloten.

De Oudestraat, Rolderstraat en Nieuwe Huizen op de begane grond is dienstverlening mogelijk en de overige bestaande commerciële functies worden gerespecteerd. Op de verdieping is wonen toegestaan. Pas als de straten de functie winkelstraat verliezen, kan wonen op de begane grond worden toegestaan. [gemengd-1]

In het gebied ten noorden van de lijn Oudestraat – Rolderstraat worden bestaande commerciële functies op de begane grond gerespecteerd. Op de verdieping is wonen toegestaan. Eén woning op de begane grond kan worden toegestaan en via een afwijkvergunning zijn meerder woningen op de begane grond toegestaan.[gemend-2]

Amendement     De discussie in de raad spitste zich toe op de Ceresstraat. De oostzijde van die straat is aangemerkt als ‘gemengd-2’. Dat betekent dat op de begane grond de winkelfunctie mag worden omgezet naar woonfunctie. De Ceresstraat is de verbinding tussen Ceresplein en Triade. Door daar wonen toe te staan verdwijnt de uitnodigende verbinding tussen Ceresplein en Triade. De fracties van PLOP en ASSEN CENTRAAL stelden voor om de Ceresstraat als ‘gemend-1’ in het bestemmingsplan op te nemen, zodat het een verbindende winkelstraat blijft.

Binnenstadvisie     Hans Marskamp (GrL) was van mening dat eventuele woningen de levendigheid ten goede zou komen. Richard Klok (VVD) stelde vast dat het bestemmingsplan goed aansloot bij de Binnenstadvisie. De Ceresstraat kan wat de VVD betreft ‘gemeng-2’ worden om in het geval dat het niets werkt, de panden toch rendabel te exploiteren. Jannie Drenthe (SP) sloot zich hierbij aan en was tegen het amendement omdat ‘gemengd-2’ ook voor een zekere natuurlijke ontwikkeling zorgt. Wilfried de Jong (D66) stelde vast dat het bestemmingsplan goed aansluit bij de binnenstadvisie. Het voorstel om van de Ceresstraat een ‘gemengd-2’ gebied te maken had zijn goedkeuring. Ronald Witteman (CDA) vroeg zich of het amendement in de Binnenstadvisie past. Albert Smit (AC) was van mening dat een winkelstraat juist voor een goed verbinding tussen de gebieden zou zorgen. Daarom zijn wij mede-indiener van het amendement.

Wethouder Mirjam Pauwels zegt dat in de Binnenstadvisie de Ceresstraat juist een overgangsgebied is. Een gebied waar ook meer aandacht komt voor groen na de aanpak van het oude V&D pand. En die overgangsfunctie zou door het amendement van PLOP teniet worden gedaan.

Het amendement werd verworpen met de 10 stemmen van PLOP, PvdA, 50plus en AC, voor. 21 raadsleden stemden tegen het amendement. Het bestemmingsplan Binnenstad Noordoost werd vervolgens unaniem vastgesteld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.