Menu Sluiten

Beleidsnotitie Werk, Inkomen, Meedoen veel vragen, geen nieuwe inzichten

Inwoners moeten meedoen aan de samenleving. Mensen die daar zelf niet goed toe instaat zijn worden door de WPDA, een gezamenlijke dienst van Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo op weg geholpen en ondersteund. De Beleidsnotitie Werk, Inkomen, Meedoen werd consulterend in de raad besproken.

Het was een bespreking die nauwelijks nieuwe inzichten opleverde. Wel veel vragen en adviezen aan het college. Jannie Drenthe (SP) pleitte er voor onderzoek te doen naar een zogenaamde vrijwilligersbijdrage. “Beloon vrijwilligers,” was haar oproep. Waarop Tony Neijenhuis (GrL) aanhaakte met de vraag, “wie betaalt dat en kunnen vrijwilligers organisaties dat betalen?” Wethouder Karin Dekker was van mening dat bij belonen opnemen als kader ook een budget hoort. Bovendien riekt het naar een discussie over het basisloon, want het gaat om een aanvulling van de uitkering. Eén en ander leek haar een stap te ver.

Remi Moes (D66) stelde vast dat de inzet was integraal werken, maar dat dat verder niet werd uitgewerkt. Lian Heijs (ChrU) pleitte ervoor om mensen die moeilijk zijn op te nemen in het arbeidsproces langer dan twee jaar te begeleiden. Wethouder Dekker had hier begrip voor, maar zei dat die twee jaar ook nodig was om druk op de ketel te houden.

Anna Hendrikse (CDA) verbaasde zich over de ambitie “de uitstroom naar werk op peil te houden.” Volgens haar moet de ambitie zijn de uitstroom naar werk vergroten. Ook wilde zij weten of de regisseur een persoon was of een organisatie. Een vraag waar Henk Santing (PLOP) zich bij aansloot. Ook wordt er gesproken over contact houden met mensen, maar is dat financieel haalbaar? Wethouder Dekker zei dat WPDA de eindverantwoordelijkheid heeft, maar de regisseur kan komen van bijvoorbeeld de WPDA maar ook van Vaart Welzijn. Bovendien kan in de loop van de tijd de regisseur veranderen als de betreffende persoon bijvoorbeeld uit de sociale problemen is en begeleid moet worden naar werk. Het op peil houden van de uitstroom lijkt niet er ambitieus, maar is het wel. De groep die moet uitstromen, wordt namelijk steeds zwaarder. Dat betekent een grotere inspanning voor het zelfde uitstroomniveau.

Cindy Vorselman (PvdA) wilde dat het begrip integraal verbreed werd naar gebieden buiten het Sociaal Domein, bijvoorbeeld het economisch beleid om mensen aan het werk te helpen. Ook wethouder Dekker was van mening dat de integratie breder was dan het Sociaal Domein en zo wordt ook gewerkt.

Wethouder Karin Dekker betoogde dat de beleidsnota was bedoeld als kader voor de uitvoeringsorganisaties. Het is ook het doel om iedereen in beeld te krijgen. Er is nu namelijk een groep mensen die is wel in beeld is bij Vaart Welzijn, maar niet bij de WPDA. Ook wordt er naar gestreefd on 1 à 2 maal per jaar een gesprek te hebben met alle mensen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.