Begrotingsdebat eindigt in een golf van moties en amendementen (3)

Er werden in totaal 6 moties ingediend, waarvan er 3 in stemming werden gebracht. De moties Body Cam BOA’s, Startersleningen en Dierenwelzijn kwamen om uiteenlopende redenen niet in stemming.

Moties Body Cam BOA’s     Hans Marskamp (GrL) was het niet met de burgemeester eens dat de cams konden worden aangeschaft zonder tussen komst van de gemeenteraad, ofschoon het geld ervoor beschikbaar was. “Het gaat dan wel niet om zogenaamde geweldsmiddelen maar het heeft wel alles te maken met privacy.” Burgemeester Marco Out betoogde nogmaals dat één en ander goed is geregeld, “ook wat betreft de opslag van informatie.” Uiteindelijk werd de motie, door de indieners GrL en SP, ingetrokken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de portefeuillehouder burgemeester Out de raad schriftelijk op de hoogte zal stellen van alle maatregelen en afspraken die gemaakt zijn rondom de bodycams voor BOA’s.

Motie Startersleningen    Volgens VVD en PLOP is het voor starters nog steeds heel lastig op de woningmarkt. De Asser startersleningen voorzagen in een behoefte en zijn een groot succes. Maar er is onduidelijkheid of er in 2019 voldoende geld is om deze leningen aan te kunnen bieden. De oproep in de motie was duidelijk, “college zorg er voor dat de gemeente Assen in 2019 en daarna geen “Nee hoeft te verkopen” bij startersleningen. En vraag indien nodig extra krediet aan bij de gemeenteraad.” Na de toezegging van wethouder Gea Smith dat zij garandeerde “het fonds aan te zullen vullen mocht het fonds Startersleningen in 2019 niet toereikend zijn,” besloten VVD en PLOP de motie in te trekken.

Motie Dierenwelzijn     Volgens het CDA is dierenwelzijn een beleidsterrein dat een verbinding heeft met veel andere beleidsterreinen. Daarom moet dierenwelzijn worden gesteund door een eigen visie, zodat ook in de komende jaren voor dit beleidsterrein zekerheid ontstaat. Dierenwelzijn verdient dat.

In de motie wordt het college opgedragen binnen de begroting 2019 een budget toe te wijzen aan het beleidsterrein dierenwelzijn en daarmee in 2019 een adequate visie te formuleren. Wethouder Janna Booij zegde toe dat dierenwelzijn de volle aandacht heeft van het college. Het college zal een plan van aanpak opstellen waarin onderzoek gedaan zal worden naar de uitvoering en de kosten van het dierenwelzijn beleid.

Na deze toezegging werd door de indieners CDA, D66 en 50+ besloten de motie aan te houden.

NA DEZE STEMMINGEN OVER DE MOTIES EN DE AMENDEMENT WERD GESTEMD OVER DE BEGROTING 2019. DIE WERD AANGENOMEN MET STEMMEN VAN DE PvdA TEGEN. DE PvdA WAS VAN MENING DAT IN DE BEGROTING DE BELOFTES DIE GEDAAN ZIJN IN HET BESTUURSAKKOORD “SAMEN DUURZAAM VERDER” NIET WORDEN WAARGEMAAKT.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.