Menu Sluiten

Begroting 2022, moties waarover niet werd gestemd

Van de ingediende moties tijdens de begrotingsbehandeling, is het lang niet altijd zeker of ze ook instemming gebracht worden. Als het college in de discussies voldoende toezeggingen doet, voegt een motie immers niets toe. Maar die moties maken wel duidelijk wat er in de raad leeft.

Een verslag van de bespreking van de moties die het niet haalden.

Motie Duurzame zonneparken     De motie “Duurzame zonneparken” werd ingediend door Stadspartij PLOP. Tijdens de debatten over de aanleg van zonneparken was het PLOP duidelijk geworden dat geen echt beleid is ten aanzien van dit dossier. Door een motie wilden zij het college dwingen “een beleidsvoorstel te maken met betrekking tot de voorwaarden voor de aanleg van zonneparken.” Volgens wethouder Karin Dekker was er wel degelijk beleid en dat was vastgelegd in de Gemeentelijke notitie Zonnepanelen uit 2018. Daarnaast stelt ook de provincie voorwaarden met betrekking tot de aanleg van zonneparken. PLOP werd overtuigd en trok de motie terug.

Motie tijdelijke huisvesting     D66 diende de motie “Tijdelijke huisvesting” in. Er is een groot tekort aan woningen. Vooral starters, jongeren, studenten en statushouders hebben daar last van. De motie roept het college op “actief te zoeken naar tijdelijke huisvesting op braakliggende terreinen en lege locaties op bedrijventerreinen.” De PvdA vroeg zich af hoe de leefbaarheid zich deze tijdelijk buurten zou ontwikkelen. Wethouder Dekker raadde de motie af. Er loopt al een “scan” naar waar het komende jaar mogelijk gebouwd kan worden. Deze toezegging was voor D66 voldoende om de motie aan te houden tot het moment dat de scan aan de raad wordt aangeboden.

Motie buurtsportcoaches     Om het sportakkoord goed te kunnen uitvoeren zijn er extra buurtsportcoaches nodig. D66 diende daarom een motie in om de rijksmiddelen door gemeente te laten aanvullen zodat er twee sportcoaches kunnen worden aangesteld. De huidige coaches houden zich te veel bezig met buurt en wijkwerk. Buurtsport en sport in verenigingsverband krijgen minder aandacht. Wethouder Bob Bergsma zei dat er op dit moment met Vaart Welzijn wordt gesproken. Het doel is meer op de sport in de buurt en sportverenigingen te richten. Deze toezegging was voor D66 voldoende om de motie Buurtsportcoaches aan te houden.

Motie Nachtwacht Onmisbaren      In Nederland is een groot aantal mensen, de zogenaamde werkende armen, die fulltime werken, maar onvoldoende verdienen rond te kunnen komen. Onlangs is er een kunstwerk onthult ter ere van al deze mensen die vaak in de zogenaamde onmisbare beroepen werkzaam zijn. De SP-fractie diende een motie in om “De Nachtwacht der Onmisbaren naar Assen te halen en deze tijdelijk een prominente plek te geven in het stadhuis.” Bezwaar uit de raad was dat het hier ging om een FNV-actie, die bedoeld was om het minimumloon te verhogen. Het stigmatiseert de groepen waar het om gaat. Jannie Drenthe (SP) zag wel in dat de motie niet zou worden aangenomen en trok hem terug. “Wij zullen als SP op een andere manier met deze problematiek aan de slag gaan.”

Motie Maatschappelijk Middenveld     Veel maatschappelijke organisaties beginnen als initiatief van burgers die hun verantwoordelijkheid nemen, aldus het CDA. Maar het subsidiebeleid is niet afgestemd op de situatie dat dergelijke organisaties een onmisbare schakel worden in de sociaal-maatschappelijke keten. De gemeente zou zich op de herkenning van deze samenwerkingsverbanden anders moeten organiseren. In een motie roept het CDA het college op met organisaties uit het maatschappelijk middenveld in gesprek te gaan en met elk van hen een analyse te maken “of een inhoudelijke en financiële samenwerking extra waarde toevoegt aan de bestaande situatie.” Na gesprekken in de pauze komt Ronald Witteman (CDA) tot de conclusie dat de motie erg complex is. Hij besluit de motie terug te trekken. “Maar ik heb een afspraak gemaakt met wethouder Broekema om te zien hoe we deze materie handen en voeten kunnen geven.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.