Begroting 2021, aanpak binnenstad, eerst streven naar draagvlak

Het Asser winkelbestand kent veel leegstand. En de komende jaren zal het winkeloppervlak verder afnemen. De binnenstadvisie moet de Asser Middenstand nieuwe mogelijkheden bieden. De raad had nog wel kritische opmerking naar het college.

“Het wordt hoogtijd dat we met elkaar, overheid en private partners serieus aan de slag gaan,” was de oproep van Bert Wienen (ChrU) Ook vroeg hij het college de raad bij het proces te betrekken. En hij wilde naast “de ruimtelijke visie gelijktijdig ook een financiële visie.” Een financiële vertaling in een “private en publiek investeringsagenda.” Wethouder Mirjam Pauwels merkte op dat het voor de financiële vertaling nog te vroeg was. We zijn nu in gesprek over wat we zouden moeten willen met de binnenstad.

Cindy Vorselman (PvdA) stelde vast dat er visies waren of zouden komen. Maar met betrekking tot de binnenstad stelde zij vast, dat “het uitvoeren van de plannen uit de eerdere visie en het activeren van de vastgoedeigenaren nog niet van de grond komt.” Volgens de PvdA is hier “gebrek aan daadkracht.”  Vorselman wilde van het college weten wanneer de vastgoedeigenaren “over de brug komen met de toegezegde 3 miljoen euro.” Volgens wethouder Mirjam Pauwels hadden de vastgoed eigenaren inmiddels meer dan de toegezegde 3 miljoen geïnvesteerd. Waarbij Albert Smit (PvdA) nog opmerkte dat het niet ging om de investering in de eigen panden.

Henk Santing (PLOP) betoogde dat visies nodig zijn, maar “Assen wil ook wel eens zien wat er gerealiseerd wordt.” De Rolderstraat zou autoluw gemaakt worden en in 2019 gerealiseerd worden. “Wanneer gebeurt er nu eindelijk eens iets zichtbaars?” Martin Rasker (VVD) zou graag zien dat naast de aanpak van het Koopmansplein ook “de ontwikkeling van de binnenstad in bredere zin concreet vorm” zou krijgen. Het moet volgens Rasker zorgvuldig, door visie, kader en dan de uitvoering. “Dat neemt tijd, maar het duurt wel lang. We worden ongeduldig.”

Clemens Otto (50plus) haalde nog weer een het oud CDA-plan uit de kast, namelijk de doorbraak van het Koopmansplein naar de Weiersstraat. Otto stelde voor de HEMA en Perry Sport te verhuizen naar het V&D pand, de gebouwen te kopen en af te breken en zo het Koopmansplein “met een derde te vergroten.”  Een plein “groot genoeg voor de warenmarkt.”  Wethouder Pauwels gaf 50plus het advies dit voorstel in te brengen bij de inspraak voor de Binnenstadvisie.  

Ronald Witteman (CDA) stelde vast dat de begroting alleen maar zicht geeft op “de organisatorische kant van het op orde brengen van de binnenstad.” Maar behalve het Koopmansplein is er “geen enkel zichtbaar resultaat van deze aanpak.”

Wethouder Mirjam Pauwels betoogde “we zijn in gesprek om draagvlak te creëren.” Donderdag horen we of de raad daar genoegen meeneemt.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.