Menu Sluiten

Assen wil meer grip op de eigen gebouwen

De gemeente Assen is eigenaar is van veel gebouwen. Dat vastgoed heeft de gemeente nodig om haar wettelijke taken en het door de gemeenteraad gewenste beleid te kunnen uitvoeren. Maar het beheer en het onderhoud van dit vastgoed is over veel afdelingen verspreid. Dat moet anders en kan anders volgens Vastgoednota, die donderdag consulterend werd besproken.

Vastgoednota     Het vastgoed van de gemeente Assen is in vier groepen in te delen. Bij het zogenaamde maatschappelijk vastgoed gaat het om panden die in bezit zijn vanwege wettelijke verplichtingen, zoals schoolgebouwen. Strategisch vast goed is ooit aangekocht om in de toekomst ontwikkelingen in de stad mogelijk te maken. En dan zijn er natuurlijk panden zoals het gemeentehuis die nodig zijn om de gemeentelijke organisatie te huisvesten. En tenslotte het begrip overige panden. Daaronder vallen bijvoorbeeld de door de gemeente gebouwde woonhuizen in Kloosterveen.

Vastgoedplan     Ofschoon er met betrekking tot het vastgoed veel goed gaat in Assen, stelt het college voor te komen tot een zogenaamd Vastgoedplan. Het is belangrijk dat er spelregels, zogenaamde afwegingskaders komen, op basis waarvan gebouwen al of niet aan aanvragers worden toewezen. Die spelregels ontbreken nu. In dat plan wordt ook per gebouw vastgelegd wat de staat van het pand is en wat er de komende 20 jaar aan onderhouden eventueel aanpassingen is te verwachten. Als het om wettelijkje taken gaat kan tijdig geanticipeerd worden op noodzakelijke nieuwbouw of aanpassing. Zeker nu het begrip verduurzamen een grote rol speelt. En bij de strategische panden en de overige panden dient de gemeente zich voortdurend af te vragen of het aanhouden van die panden gewenst is of dat verkoop beter is.

In het vastgoedplan wordt voorgesteld een zogenaamde interne klankbordgroep samen te stellen uit afdelingen die veel met gebouwen te maken hebben, zoals sport en onderwijs en de gemeentelijke organisatie. Het is de bedoeling dit plan de komen anderhalf jaar in te voeren.

De raad aan het woord     De nota waar de raadsleden wel mee konden instemmen, riep echter ook de nodige vragen op. De raad richtte zich vooral op de details, omdat ze van mening waren dat veel zaken op dit moment al geregeld zijn. Er wordt toch al gereserveerd voor onderhoud, dus wat voegt een overzicht per gebouw toe. Reactie van wethouder Mirjam Pauwels, “Meten is weten.” Het nieuwe aan het plan is dat zaken beter in beeld zijn, bijvoorbeeld of verduurzaming rendabel is of niet. Of dat op den duur een schoolgebouw te groot wordt voor wijk omdat er door de vergrijzing te weinig de kinderen in de wijk blijven wonen. Door het instellen van afwegingskaders en de interne klankbord groep wordt het beleid ten aanzien van het vastgoed meer geïntegreerd in de gemeentelijke bedrijfsvoering.In de gemeenteraadvergadering van 19 november wordt er definitief besloten over de vastgoednota.   

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.