Menu Sluiten

Assen wil een betere FIETSSTAD worden!

De gemeente Assen is van plan de komende tijd diverse fietsroutes te verbeteren. Er komen nieuwe fietspaden en fietsstroken aan de Nobellaan, Witterstraat en Beilerstraat. De Molenstraat wordt mogelijk een fietsstraat. Ook het oversteken voor fietsers op de Maria in Campislaan en Andrej Sacharovweg wordt veiliger gemaakt.

“Wie dot mij wat, wie dot mij wat, wie dot mij wat vandage, ‘k Hen de banden vol met wind, nee ik heb ja niks te klage,” zijn de bekende woorden over het fietsen van Daniël Lohues. Voor Assen geldt dus dat er ook nog goede fietspaden bij komen.

De aanpak van de fietsroutes is gebaseerd op het ‘Uitvoeringsplan Mobiliteit’. Ook de resultaten van de enquête over de fietsroutes door de leden van het stadspanel is in de plannen verwerkt. Verkeerswethouder Harmke Vlieg is blij met het resultaat: “Met het verbeterplan dat er nu ligt gaan we het fietsen in Assen nog vlotter, veiliger en comfortabeler maken, waardoor misschien wel veel meer mensen de fiets pakken.”

Inbreng van Assenaren     In 2019 heeft de gemeente de maatregelen uit het Mobiliteitsplan besproken met onder andere de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland afdeling Assen en de Provincie Drenthe. Daarnaast gaven ruim 150 Assenaren hun mening op de meepraatavond van 26 november. Deze gesprekken hebben onder andere de volgende resultaten opgeleverd. Diepstroeten, er wordt bekeken hoe de fietsroute tussen de Hendrik van Boeijenlaan en Graswijk veiliger gemaakt kan worden, inclusief het veilig oversteken bij Graswijk. De fietsroute langs Graswijk wordt mogelijk verbeterd. Er komen snelheidsremmende maatregelen op de drukkere 30 km/wegen. En De meest hinderlijke kuilen en oneffenheden op de fietsroutes worden aangepakt.

De verbeteringen worden uitgevoerd in de periode 2020 – 2022. Bewoners van alle betrokken straten ontvangen verdere informatie van de gemeente.

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is te bekijken op www.assen.nl.