Menu Sluiten

Assen roept inwoners op om steekwapens in te leveren

De gemeente Assen neemt in de Week van de Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober, deel aan de landelijke inleveractie van steekwapens. De gemeente sluit zich aan bij deze actie om jongeren en jongvolwassen bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en de noodzaak om de steekwapens in te leveren.

Foto © Pixabay

Vooral jongeren en jongvolwassen worden aangemoedigd hun steekwapens in te leveren. “Wapens horen niet thuis in onze samenleving”, zegt burgeremeester Marco Out. De laatste jaren neemt het wapengebruik toe, vooral onder de jeugd. “Dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling.”

De gemeente gaat scholen benaderen om aandacht te besteden aan het toenemende wapengebruik onder jongeren. “We willen graag met hen samenwerken op dit thema. Er zijn themalessen beschikbaar en ook het Openbaar Ministerie biedt een lesprogramma aan. Op vergelijkbare wijze betrekken wij het jongerenwerk, omdat zij de jongeren kennen en spreken.”        

Wel inleveren, geen boete

Tijdens de inleverweek in oktober kunnen steekwapens straffeloos ingeleverd worden bij politiebureaus. In Assen zijn dat de bureaus aan de Weiersstraat en aan de Balkengracht. De inleverpunten zijn herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat.

Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de tweehonderd deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. De inleveractie wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.