Menu Sluiten

Assen gaat proefdraaien met basisbanen

Op 1 januari 2021 start Assen met een pilot rond basisbanen. Hiermee wil de gemeente inwoners die moeite hebben om op eigen kracht aan het werk te komen extra kansen bieden. Het gaat daarbij om mensen die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen en voor wie doorstroming naar regulier werk niet mogelijk is.

Wethouder Jan Broekema zegt dat de proef met basisbanen is een ambitie uit het Bestuursakkoord ‘Sterke wijken in een sterke stad.’ In de begroting is hiervoor voor de jaren 2021 en 2022 € 150.000 gereserveerd. “Met de introductie van de zogenoemde basisbaan creëren we waardevol werk dat nu blijft liggen en tegen het minimumloon kan worden uitgevoerd. Met de proef zetten we een eerste concrete stap om hier ervaring mee op te doen, en tegelijkertijd een kleine groep gemotiveerde mensen die geen werk kan vinden verder te helpen.”

Pilotperiode     Het is de verwachting dat tijdens de pilotperiode zo’n zes tot zeven basisbanen gerealiseerd kunnen worden. Bij kleinere dienstverbanden kan het aantal hoger uitvallen, bijvoorbeeld wanneer sommige deelnemers niet een hele werkweek kunnen werken. De proef wordt in het najaar van 2022 geëvalueerd.

De leefbaarheid in de wijken     Met de pilot basisbanen wordt ook lokaal invulling gegeven aan de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en van de commissie Regulering van werk (Borstlap) om anders naar werk te kijken. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering. Hierbij is aansluiting gezocht met het Werkplein Drentsche Aa, Vaart Welzijn en Werkpunt. Deze partijen vervullen een rol bij het vinden van de inwoners die kunnen meedoen aan de pilot en bij het vinden van de werkzaamheden die in het kader van de pilot uitgevoerd kunnen worden. Het gaat om werk waar nu geen financiering voor is, en dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid van wijken. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in drie categorieën: dienstverlening in de wijk (bijvoorbeeld boodschappen- en bezorgdiensten), zichtbaarheid in de wijk (bijvoorbeeld aanspreekpunt bij activiteiten) en onderhoud en klussen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.