Assen gaat serieus werken aan een aardgasvrije wijk

Afgelopen donderdag stemde de raad in een consulterende vergadering in met het voorstel om de wijk “Beek en omgeving” gasvrij te maken. Ook stemde de raad in met een voorbereidingskrediet van € 372.000.

Het betreffende ministerie heeft het project “proeftuinen voor aardgasvrije wijken” opgezet. Assen is één van 27 wijken die daarvoor is uitgekozen. Die keuze is gebaseerd op de ervaring die Assen heeft met het gasvrij maken van de Ellen flat. Een experiment dat gebaseerd is op het “Asser servicekosten model.”

Henri Ploeg (PvdA) was erg enthousiast dat Assen als proeftuin was aangewezen. In de praktijk zal blijken dat er veel zaken moeten worden uitgevonden. Ook is het belangrijk de plannen te ontwikkelen zonder dat de bewoners gestrest raken. Hij pleitte ervoor om ook de mensen aan de onderkant van de samenleving via SROI in te schakelen in het arbeidsproces. Ploeg wilde van het college ook regelmatige voortgangsrapportages. Clemens Otto (50+) was mening dat de gemeente moest beginnen met zaken waarvan je weet dat ze werken, zoals isolatie.

Henk Santing (PLOP) vroeg het college de inwoners nauw bij het project te betrekken. Maar wat gebeurt er als de bewoners of eigenaren niet mee willen werken? Ook Hans Marskamp (GrL) was blij dat Assen kon deel nemen aan deze proeftuin. De rijksbijdrage maakt het mogelijk aan de slag te gaan. Ook hij benadrukte de het gesprek en de participatie van de bewoners. Bert Homan (VVD) wilde weten hoe het college om zou gaan met bewoners die niet kunnen betalen of die niet willen betalen.

Wethouder Karin Dekker stelde vast dat Assen voor een geweldige uitdaging staat. Temeer daar de praktijk leert dat van de 27 proeftuinen en een paar zullen mislukken. “Maar wij zullen alles op alles zetten om dit project te laten slagen.” Uiteraard zal het college de raad meenemen in dit traject. “De raad op de hoogte houden van dat wat goed gaat en dat wat fout gaat.” Het college gaat ervan uit dat ook van uit de raad door werkbezoeken en gesprekken met bewoners zelf op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Een belangrijk onderdeel van het project zal inderdaad zijn het “ontzorgen” van de bewoners.  

Een belangrijk aspect van de proeftuin is “de betaalbaarheid.” Wethouder Dekkerzegt dat het uitgangspunt is, “betaalbaar houden door de bewoners minder energie kosten te laten betalen.” De proeftuin is juist opgezet om uit te vinden hoe dat het beste kan worden gerealiseerd. “Het betaalbaar houden, de kosten niet laten stijgen, is het argument om iedereen te laten mee doen,” betoogt wethouder Dekker.

Het via SROI mensen aan het werk helpen wordt lastig. Bij de FlorijnAs is dat goed gelukt omdat Assen alles zelf in de hand had. Hier gaat het om een project waarbij de huiseigenaren en bewoners de zaak aansturen. “Maar wij zullen dit onderwerp zeker aan de orde stellen,” zegde de wethouder toe.

Uit de reactie van de fracties was op te maken dat het voorstel op 9 mei wel aangenomen zal worden.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.