Menu Sluiten

Assen financieel nog steeds op ‘dun ijs’

“Financieel heeft Assen de zaken weer op orde,” zei wethouder Mirjam Pauwels in de toelichting op de begroting 2021 en meerjaren cijfers tot 2024. Maar er zijn nog veel onzekerheden. De ramingen zijn sluitend, maar we bevinden ons wel op “dun ijs.”

Maandagmiddag 2 november en donderdagavond 5 november bespreekt de gemeenteraad de begroting 2021 en de meerjaren cijfers tot 2024. Ter voorbereiding op die discussie in de gemeenteraad gaf wethouder Mirjam Pauwels een toelichting op de cijfers. Zij gaf een duidelijke uiteenzetting want de raadsleden hadden na afloop nauwelijks vragen.

Financieel Herstelplan     De basis van de begroting is het Financieel Herstelplan dat door de raad voor de zomervakantie is vastgesteld. De OZB wordt met 10% verhoogd, het parkeergeld gaat omhoog en tijdens de TT week wordt de toeristenbelasting extra verhoogd. Dit is slechts een greep uit de financiële plannen.

Wegwerken tekorten     Het tekort van ongeveer 8,5 miljoen euro in 2020 wordt de komende jaren omgebogen tot een overschot van 403.000 euro in 2024. De algemene reserve slinkt van20,8 miljoen euro in 2020 naar 9,9 miljoen euro in 2024. Van die algemene reserve is in 2020 13,9 miljoen vrij te besteden en in 2024 2,9 miljoen euro. De meerjaren ramingen zijn sluitend, maar “we bevinden ons op dun ijs,” benadrukte wethouder Pauwels.  

De financiële plussen komen uit de ontwikkelingen van de belastingen en heffingen. En er wordt nog meer gelet op kostendekkend werken. Daarnaast pakken de Rijksuitkeringen zoals aangekondigd in de zogenaamde mei en september circulaire positief uit voor Assen.

Sociaal Domein     Een aantal uitkeringen van het rijk ten behoeve van het Sociaal Domein, de zogenaamde BUIG uitkering pakken voor Assen echter lager uit. Niet zozeer omdat er minder geld binnen komt van het rijk, maar omdat er meer Assenaren een beroep doen op de sociale voorzieningen.

Nieuw beleid     Ondanks alle bezuinigingen is toch ook nog geld gevonden voor nieuw beleid, zoals afgesproken in het bestuursakkoord. Nieuw beleid heeft onder andere betrekking op de wijkaanpak, de realisatie van zogenaamde Tiny Houses en de economische agenda.

Coronacrisis     In de cijfers is geen rekening gehouden met de coronacrisis. De duur en de intensiteit van die crisis is niet in te schatten. “Iedere schatting is dus arbitrair,” zegt wethouder Pauwels. Bovendien heeft het rijk een reële compensatie toegezegd voor de extra kosten die de gemeente maakt. Tot nu toe heeft de compensatie door het Rijk voor Assen positief uitgepakt.

Onzekerheden     Het is een onzekere tijd met de nodige valkuilen. Zoals, de coronacrisis; een slechte economische ontwikkeling; herziening gemeentefonds dat voor een stad als Assen negatief kan uitpakken; de gemeentes vragen al jaren om extra geld voor het Sociaal Domein daarover wordt nog steeds overlegd. En tenslotte weet niemand wat voor kabinet er komt na 17 maart 2021 en hoe dat financieel gaat uitpakken voor de gemeentes.

De conclusie van wethouder Pauwels was dat de algemene reserve zich positief ontwikkelde. En “er is nu een structureel sluitend beeld, maar voor de komende jaren zijn er veel onzekerheden, die invloed zullen hebben op dit beeld. Het ijs is en blijft dun!”

Volgende week maandag en donderdag horen we wat de gemeenteraad van al deze cijfers vindt.            

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.