Assen effent de paden voor de energietransitie

Afgelopen donderdag nam de gemeenteraad twee startnotities aan die er voor gaan zorgen dat de energietransitie Assen stappen vooruit maakt. Het ging om de Transitievisie Warmte en de Regionale Energie Strategie (RES).

In de RES staat de samenwerking beschreven tussen de Drentse gemeenten, de
provincie Drenthe en de Drentse waterschappen. Deze samenwerking is gericht op
het “invulling geven aan de afspraken uit het klimaatakkoord.”

De startnotitie Transitievisie warmte heeft betrekking op de gebouwde omgeving. Dat betekent voor Assen dat in 2050 ongeveer 32.000 woningen “van het aardgas af moeten zijn.”

Beide voorstellen werden door de raad unaniem aangenomen.

De raadsleden hadden uiteraard nog wel wat goede adviezen voor het college. Cindy Vorselman (PvdA) benadrukte nogmaals het belang van draagvlak voor de maatregelen. En dat er nog een wereld te winnen is door betere isolatie van gebouwen. En de daken meer te gebruiken voor zonnepanelen. Ook Henk Santing (PLOP) vroeg aandacht voor de communicatie met de burgers. “Wat gaat het mij kosten?” Wanneer moet ik er mee aan de slag?” zijn belangrijke vragen die de Assenaren bezig houden. Hans Marskamp (GrL) benadrukte het belang van de kostenneutraliteit voor de bewoners. Ronald Witteman (CDA) sprak van een lastige probleem dat alleen in samenwerking kan worden opgelost. De onderlinge samenwerking van de Drentse gemeenten, maar ook de onderlinge samenwerking tussen gemeente en bewoners. “Die samenwerking is belangrijk, omdat de oplossing van de problemen nog uitgevonden moet worden. Flexibiliteit is van groot belang.” Bert Homan (VVD) betoogde dat de inzet van het college gericht moet zijn op het creëren van draagvlak. En hij vroeg het college de raad met regelmaat te informeren over de stand van zaken van de transitie.

Wethouder Karin Dekker onderschreef dat het ging om een mega-operatie, waarvan de raad op de hoogte zal worden gehouden. De zonnepanelen hebben de aandacht van het college. Er is al een plan voor de buitengebieden, maar binnenstedelijk is er nog veel te doen. Flexibiliteit en samenwerken met anderen zijn volgens de wethouder belangrijke onderdelen van de plannen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.