Menu Sluiten

Assen, een groene stad met ontspannen stedelijkheid

Hoe geven we richting aan het wonen in Assen? Welke opgaven liggen er in de Binnenstad en de verschillende wijken? Voor welke opgaven staan we, welke kansen liggen er? In de Woonvisie VAN BINNENUIT BETER worden deze vragen gesteld. En het college van B & W roept ons op te reageren. Op www.assen.nl kunnen belangstellenden zich inschrijven voor het webinar.

Opgaven     De woonvisie wordt de basis voor de toekomstige woningbouw in Assen. De woonvisie is een uitwerking van de Omgevingsvisie en is uitgewerkt in vijf opgaven. 1) Woningbouw maakt plekken beter; 2) Prettig wonen met zorg; 3) Met energie aan de slag; 4) Goed wonen voor elke portemonnee; 5) Elke wijk een eigen aanpak. Dit alles moet leiden tot een stad van ontspannen stedelijkheid, een groene stad. Assen moet een hoofdstad worden waar mensen zich verbonden voelen.

Leidraad     Bij de ontwikkeling van bouwlocaties wordt de woonvisie de leidraad. Het wordt ook de basis voor prestatieafspraken met de corporaties, huurdersorganisaties, projectontwikkelaars, met zorgpartijen en met Rijk, provincie en regiogemeenten.

Woningbouw maakt plekken beter     In de periode 2020-2030 zijn er in Assen 2.500 tot 3.000 woningen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Er zal vooral gebouwd worden in de bestaande stad en er zal versneld gebouwd worden. Er komt aandacht voor nieuwe woonvormen en in de bouwplannen moet standaard een groene paragraaf opgenomen worden.

Prettig wonen met zorg     In Assen wonen van oudsher veel mensen met een zorgvraag. In de woonvisie wordt aandacht gevraagd voor langer zelfstandig wonen en voor beschermd wonen. Belangrijke doelgroepen zijn ouderen en psychisch kwetsbare mensen. Dat betekent levensloopbestendige woningen en aandacht voor wijkvoorzieningen. Er moet een variatie in aanbod voor woningen voor ouderen komen met mogelijkheden voor gezamenlijk woonvormen.

Met energie aan de slag     De bestaande woningen moeten fors verduurzaamd worden. En nieuwbouw moet energiezuinig zijn. Er zal worden ingezet op besparen, isoleren en opwekken. En van aardgas zal overgeschakeld moeten worden naar een duurzaam alternatief. De wijken Baggelhuizen, Pittelo en Peelo zal besparen, isoleren en opwekken een grote rol gaan spelen. Het Energieloket zal hier in een belangrijke rol spelen.

Goed wonen voor elke portemonnee     Bij nieuwbouw van woningen in bijvoorbeeld de binnenstad en omgeving zal extra aandacht zijn voor voldoende variatie en kwaliteit. Om ook starters een kans te geven op de markt van koopwoningen wordt de zogenaamde starterslenig verhoogd naar € 250.000. Er zal gezocht worden naar extra locaties voor de bouw van sociale huurwoningen. Met woningbouwcorporaties worden afspraken gemaakt over het fenomeen middenhuur en levensloopbestendig bouwen. Het uitgangspunt bij dit alle is een ongedeelde stad, zodat in alle wijken een gevarieerd aanbod van woningen beschikbaar komt.

Elke wijk een eigen aanpak     Er komt meer aandacht voor wonen in de binnenstad. Daar moeten tot 2030 ongeveer 500 woningen gerealiseerd worden. Voor alle wijken zullen wijkuitvoeringsplannen gemaakt worden. Tussen 2020 en 2030 zullen in kloosterveen ongeveer 900 woningen gerealiseerd worden. In Assen-Oost zal niet gezocht worden naar locatie voor sociale woningbouw. En de zogenaamde bloemkoolwijken Baggelhuizen, Pittelo en Peelo zullen grondig aangepakt worden. Het gaat in deze wijken om ruime woningen die betaalbare woonruimte kunnen bieden. Door verduurzaming en het aanpakken van de omgeving gloort er voor deze wijken een tweede jeugd.

Het gaat om plannen en ideeën die jarenlang de woningbouw in Assen zal bepalen. Mee praten is dus in ieders belang. Het college roept Assenaren dan ook op te reageren en zich op te geven om mee te praten via www.assen.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.