Menu Sluiten

Armoede en schuldhulpverlening wordt breed aangepakt

In Assen zijn 2.600 huishoudens (9%) die leven van een laag inkomen. Een laag inkomen kan ertoe leiden dat mensen niet volledig mee kunnen doen in de samenleving en hun kinderen niet kunnen sporten of mee kunnen doen aan de school-activiteiten. In een Brede aanpak Armoede en Schuldhulpverlening wil de gemeente deze groep Assenaren nieuwe kansen bieden.

Het voorliggende plan kreeg de steun van alle fracties en zal dus op 19 november wel door de raad aangenomen worden. Uiteraard werden er in de consulterende vergadering afgelopen donderdag nog wel een paar kanttekeningen en aanbevelingen geplaatst.

Financieel regisseur     Lian Heijs (ChrU) wilde van het college weten wanner nu eindelijk de toegezegd sociale kaart van Assen beschikbaar is. En zij vroeg zich af of het ICT-systeem wel geschikt is om de voorgestelde aanpak uit te voeren. Wethouder Jan Broekema zei dat er hard aan de sociale keert werd gewerkt. Hij wordt nu besproken met professionals en zal begin volgens jaar vrijgegeven worden voor algemeen gebruik. Ook de aanpak van de ICT loopt goed. Cindy Vorselman (PvdA) wilde meer aandacht voor preventie. Ook stelde zij een zogenaamd ‘geldloket’ voor. Een plek waar mensen niet alleen met al hun financiële vragen terecht kunnen, maar advies kunnen inwinnen als er financieel iets in hun leven dreigt scheef te lopen; bijvoorbeeld bij een naderend ontslag. Wethouder Broekema zei dat er afspraken zijn met werkgevers en het UWV om de schuldenproblematiek bespreekbaar te maken. Dat geldloket was volgens de wethouder een stap te ver. Wij zetten een financieel regisseur in. Hij kan mensen door verwijzen naar het juiste loket, zoals bijvoorbeeld ‘geldfit,’ Dat is een beproefde route.

Communicatieplan     Anna Hendrikse (CDA) vroeg zich af op wie de nota betrekking heeft, omdat het begrip armoede niet gedefinieerd wordt. Zij had ook twijfels over het opkopen van schulden van jongeren. “We weten niet waar we ja tegen zeggen.” Voor het opkopen van schulden is het zogenaamde perspectieffonds beschikbaar was de reactie van wethouder Broekema. Het is niet alleen een zaak van schulden opkopen maar ook van begeleiden. Frans van Kemenade (VVD) pleitte voor een samenhangend communicatieplan. “Ook mensen buiten het zicht van de hulpverleners moeten bereikt worden.” En hij vroeg zich af of de organisaties financieel niet te zwaar belast worden. De wethouder zei, dat de uitgaven voortdurend gemonitord worden. “We houden constant de vinger aan de pols zodat we snel kunnen ingrijpen.” Ook de wethouder was van mening dat een goede en heldere communicatie cruciaal is.

NIBUD     Laura Punt (GrL) was blij dat er eindelijk wat gebeurde. Zij vroeg zich af waarom er niet direct werd begonnen met het opkopen van schulden van jongeren. Er zijn gemeenten die dat al doen, die hebben ervaring dus zoek daar informatie. Zij drong er vooral op aan te rade te gaan bij het NIBUD. Daar is veel informatie beschikbaar over hoe om te gaan met geld. We maken gebruik van alle kennis die beschikbaar is, betoogde wethouder Broekema. Remi Moes (D66) riep het college op niet te lang door te gaan met hulpverlenen, maar mensen zo snel mogelijk financieel weer op eigen benen te laten staan. “Neem het niet over, maar zet hen weer in eigen kracht.” Ook pleitte hij voor maatwerk en het bestrijden van bureaucratie. Het gaat om mensen niet om regels. Veel maatregelen zijn gericht op vroegtijdig contact en daardoor is de ondersteuning zo kort mogelijk, zei wethouder Broekema. Via onder andere Vaart Welzijn zetten we ook in op gedragsverandering. De keten regisseur zorgt er voor dat hulp van verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd wordt.

Maatwerk     Jannie Drenthe (SP) was van mening dat vroegtijdige signalering de beste strategie is. “En koppel dit aan maatwerkhulp.” Zij wilde voldoen mandaat voor de professionals om dat maatwerk te kunnen leveren. “Werk vanuit de vraag en de behoefte,” was haar oproep. Ook pleitte zij voor een meldpunt als de procedure haperde. Maatwerk is ons uitgangspunt, betoogde de wethouder. Of een meldpunt nodig is, zal blijken bij de evaluatie. Hetty Heeling (50plus) riep op de mensen op adem te laten komen door even geen aanmaningen te sturen. De pauze knop is een onderdeel van de aanpak, aldus wethouder Broekema.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.