Menu Sluiten

Amendementen naar Gemeenschappelijke Regelingen

De gemeente Assen werkt met omliggende gemeenten, Tynaarlo, Aa en Hunze, en Noordenveld samen in zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen [G.R.] Een G.R is verantwoordelijk voor de uitvoering van bepaalde taken. Jaarlijks moeten de gemeenteraden een oordeel geven over de opzet van de begroting van het komende jaar.

Het bestuur van een G.R. bestaat uit de wethouders die het betreffende beleidsterrein in hun portefeuille hebben. Zij stellen de begroting op. En die zal over het algemeen liggen in de lijn van hetgeen de gemeente(raad) wil. De betreffende gemeenteraden hebben een werkgroep samengesteld die de opzet voor de begroting in de gaten houdt.

Voor drie G.R.en heeft de werkgroep amendementen voorgesteld en die werden unaniem aangenomen.

De G.R. Werkplein Drentse Aa (WPDA) voert de taken in het sociale domein uit. De werkgroep wil dat er een betere onderbouwing komt van de financiële onzekerheden. Hierdoor krijgen de raadsleden beter inzicht in de financiële kaders, risico’s en kansen.

De G.R. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) omvat de brandweerkorpsen en alles wat met veiligheid te maken heeft. De werkgroep vindt de informatie die verstrekt wordt “te summier.” En zij willen meer informatie over de kosten “van de doorontwikkeling van de VRD naar een crisisbeheersorganisatie.”   

De G.R. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) voert de taken uit die te maken hebben met de milieuhandhaving en het afgeven met milieuvergunningen. Het ziekteverzuim is te hoog. De werkgroep vindt dat dat moet zakken naar 5%. De werkgroep is ook van mening dat de RUD de kosten niet onder controle heeft. Ook is niet duidelijk wat de invoering van de Omgevingswet (voorlopig jan. 2022) voor gevolgen heeft. De werkgroep wil ook weten waarom er niet nauwer wordt samengewerkt met de Omgevingsdienst Groningen. De werkgroep wil ook dat de gemeenteraden rechtstreeks door de RUD worden geïnformeerd.

Jannie Drenthe (SP) was van mening dat een ziekteverzuim van 5% te veel druk op de medewerkers zou leggen en wilde dat veranderen in 6%. Dat voorstel werd alleen gesteund door de SP en met 31 tegen 2 stemmen verworpen.

Het gaat om amendementen en besluiten waar je als burger niet direct mee geconfronteerd wordt. Maar de G.R.en zijn voor het uitvoeren van gemeentelijke taken wel belangrijk en essentieel. Daarom staat het onderwerp G.R.en regelmatig op de raadsagenda.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.