Menu Sluiten

Adviezen van inwoners onderdeel van Regionale Energiestrategie

Het Drentse Energieverhaal: inwoners aan het woord over zonne- en windenergie

Werk goed samen, zet het belang van Drenthe centraal, pas energieprojecten zo goed mogelijk in het landschap, betrek inwoners van meet af aan bij de plannen, laat de winst die energieopwekking oplevert ten goede komen aan inwoners en niet alleen aan grote ontwikkelaars en stimuleer lokale initiatieven. Dit zijn adviezen van inwoners van Drenthe, die in het ‘Drentse energieverhaal’ staan. De adviezen zijn overgenomen in de Regionale Energiestrategie 1.0 van Drenthe.

In 2030 moeten we in Nederland voor zo’n 10 miljoen huishoudens elektriciteit opwekken met zonne- en windenergie. Deze afspraak is gemaakt in het Klimaatakkoord. Het gaat om meer huishoudens dan er nu zijn in Nederland, maar in de toekomst hebben we meer elektriciteit nodig. We gaan namelijk steeds meer elektrisch koken en rijden en meer warmtepompen gebruiken waarvoor ook elektriciteit nodig is. In de Regionale Energiestrategie (RES) staat onder meer beschreven hoe we in Drenthe de komende jaren aan de slag gaan met het opwekken van schone en duurzame elektriciteit door zonne- en windenergie. Voor de zomer besluiten de Drentse gemeenten, Provinciale Staten en de algemene besturen van de vier waterschappen die in Drenthe actief zijn, over de RES 1.0.

Foto © Aangeleverde foto

Inwonersonderzoek
In Drenthe werken gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en jongeren samen aan de Regionale Energiestrategie. “Samen werken we aan het antwoord op de vraag hoe het opwekken van elektriciteit door zonne- en windenergie het beste past in Drenthe”, zegt Riek Siertsema, voorzitter van de samenwerkende bestuurders in Drenthe. “Dat is een behoorlijk moeilijke puzzel, want schone energie betekent meer zonnepanelen op de daken en land en meer windmolens. We hebben de inwoners nodig om te weten hoe zij denken over zonne- en windenergie. Daarom hebben we een onderzoek uitgevoerd en Drenten gevraagd om hun energieverhaal te delen.”
Ruim 400 inwoners uit alle Drentse gemeenten – jong, oud, man, vrouw, met verschillende inkomens – deelden hun ervaringen, meningen en zorgen. Het resultaat is het Drents Energieverhaal. “We zijn heel blij met iedereen die heeft gereageerd, want we krijgen een goed beeld van hun gedachten en ervaringen”, zegt Siertsema. “We hadden gehoopt dat er meer jongeren zouden reageren. We weten wel een beetje hoe jongeren denken over de energietransitie, ook omdat ze onderdeel zijn van onze groep van bestuurders en deelnemen aan allerlei werkgroepen, maar we willen toch meer weten en jongeren er nog meer bij betrekken. Daarom blijven jongeren onze aandacht houden.”

Klimaat belangrijk, maar zorg om landschap
De meerderheid van de inwoners die aan het onderzoek meedeed, vindt het klimaat belangrijk en maakt zich er zorgen om. “Maar”, zegt Siertsema, “we houden allemaal van ons mooie Drentse landschap en zijn bang dat zonneparken en windmolens onze directe omgeving aantasten. We zitten dus in een behoorlijke klimaatspagaat; zonne- en windenergie ja, maar niet in mijn achtertuin.”

Adviezen van inwoners
Voorkom landschapsvervuiling door een zorgvuldige inpassing van zonne- en windenergie in het landschap, is één van de adviezen die een groep deelnemende inwoners aan het onderzoek, formuleerde. “In Drenthe zijn we heel zuinig op ons landschap”, benadrukt Siertsema. “Daarom heeft zon-op-dak onze voorkeur. We ontkomen er echter niet aan om ook zonnepanelen op land te zetten. In onze Regionale Energiestrategie besteden we veel aandacht aan de landschappelijke inpassing van energieprojecten en meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld zonnepanelen boven parkeerplaatsen of langs wegen. Het landschap mag zo min mogelijk worden belast en aangetast.”

De andere adviezen van de inwoners hebben betrekking op informatievoorziening, het meedenken met plannen, onderwijs en het ondersteunen van lokale energiecoöperaties. Ook deze adviezen worden meegenomen in de Regionale Energiestrategie. Zo wordt de komende tijd gewerkt aan een energiemonitor, zodat inwoners weten wat er aan zonne- en windenergie wordt opgewekt in Drenthe en waar dat gebeurt.
Verder wordt contact gezocht met Drentse onderwijsinstellingen om aan slag te gaan met energie-educatie. Op nationaal niveau pleit de regio Drenthe namens de inwoners voor wetgeving die het mogelijk maakt inwoners deel te laten nemen aan energieprojecten en mee te laten profiteren van de opbrengsten.

“De adviezen die betrekking hebben op zeggenschap van inwoners en ruimte voor inwonersvoorstellen hebben we aangeboden aan de gemeenten”, licht Siertsema toe. “Binnen onze regio zijn de gemeenten namelijk verantwoordelijk voor de communicatie en participatie richting hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij kennen hun inwoners immers het beste.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.