Menu Sluiten

Advies informateur, laat Stadspartij PLOP, ChristenUnie, Assen Centraal, SP en VVD het college vormen

Het advies van informateur Aimée van der Ham is duidelijk. Zij adviseert om het formatieproces met vijf partijen, namelijk Stadspartij PLOP, ChristenUnie, Assen Centraal, SP en VVD, voort te zetten en zo te komen tot een nieuw stabiel stadsbestuur voor Assen. Ook adviseert zijn dit proces onder leiding van de heer Johan Baltes, als formateur, vorm te gegeven.

In het Tussenrapport had Van der Ham vastgesteld dat Stadspartij PLOP, ChristenUnie en de SP de kern zouden moeten worden van het nieuwe college.  Na de presentatie van het Tussenrapport zijn aanvullende gesprekken gevoerd met alle fracties. Ook werd “mogelijke knelpunten” besproken en werd onderzocht of “een vruchtbare samenwerking in het stadsbestuur mogelijk is.”

Mogelijke samenwerking     Dit alles heeft op 25 april geleid tot een gesprek met Stadspartij PLOP, ChristenUnie, Assen Centraal, SP en VVD. Met hen is gesproken over en gekeken naar een mogelijke samenwerking waarbij een korte verkenning is gedaan naar de wensen ten aanzien van portefeuilles gerelateerd aan mogelijke wethouders kandidaten. Daarbij is zowel de stabiliteit van een college als de stabiliteit van de achterblijvende fracties onderwerp van gesprek geweest.

Vier grote thema’s     In dit laatste gesprek is ook nader ingegaan op de vier grote thema’s die door iedere partij genoemd zijn, namelijk wonen, financiële positie, energietransitie/duurzaamheid en het sociaal domein in relatie tot financiën. Deze onderwerpen zullen in het vervolg proces verder moeten worden uitgediept en een duidelijke plek moeten krijgen in het coalitieakkoord. De gewenste bestuurscultuur zal hierin ook zeker een plaats moeten krijgen. Tijdens het formatieproces zullen de partijen dieper ingaan op alle inhoudelijke onderwerpen en de uiteindelijke invulling van wethouders en portefeuilles. De vijf partijen hebben de intentie uitgesproken om te willen komen tot een nieuwe coalitie.

Advies     Mijn advies aan de raad is om het formatieproces met de genoemde vijf partijen, Stadspartij PLOP, ChristenUnie, Assen Centraal, SP en VVD, in te gaan en zo te komen tot een nieuw stabiel stadsbestuur voor Assen. Dit zal onder leiding van de heer Johan Baltes als formateur verder worden vormgegeven. Ook adviseert Van der Ham om de informatie die is ontvangen van “inwoners, organisaties en ondernemers over belangrijke zaken in Assen” verder uit te werken op basis van de Visie inwonersparticipatie” door de raad vastgesteld in mei 2021

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.