Menu Sluiten

Actium en buurtbewoners Lariks werken samen aan vernieuwing buurt

Woningcorporatie Actium is van plan om 102 eengezinswoningen aan de Aar, Delft en Stroom te slopen en te vervangen door nieuwbouw. In januari zijn bewoners hierover geïnformeerd. De gemeente sluit aan bij de plannen en gaat in dezelfde periode aan de slag met de openbare ruimte.

Inloopmoment     Begin maart organiseerde Mijn Buurt Assen inloopmomenten voor bewoners en omwonenden van de buurt Aar, Delft en Stroom om mee te denken over de toekomst van hun buurt. Een groot deel van de bewoners kwam hier op af en dacht actief mee over verschillende thema’s.

Samenwerken met bewoners    Bij Mijn Buurt Assen gaat het om het samenwerken met bewoners. Tijdens de inloopmomenten gaven bewoners en omwonenden hun mening over diverse onderwerpen, zoals type woningen, wens om terug te komen in de buurt, duurzaamheid en directe woonomgeving (spelen, groen en verkeer). Meerdere bewoners hebben zich aangemeld om in een werkgroep mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de vernieuwde buurt. De ideeën uit de inloopmomenten komen in deze werkgroep op tafel en zo wordt de ideale buurt geschetst. Waar mogelijk worden wensen en behoeften van bewoners meegenomen in de concrete plannen. De verwachting is dat er in 2021 een plan op hoofdlijnen is uitgewerkt.

Waarom slopen?     Actium deed onderzoek naar de staat van de woningen aan de Aar, Delft en Stroom. Onderzocht werd hoe de woningen weer helemaal konden voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast is het energiezuinig maken een belangrijke voorwaarde. Op basis van dit onderzoek en signalen uit de buurt is het plan ontstaan om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw.