Menu Sluiten

Actieplan vrijetijdseconomie geeft Asser economie een duw in de goede richting

In de consulterende vergadering werd het Actieplan Vrijetijdseconomie besproken. Een plan waar de raad wel mee in kon stemmen. Maar de verschillende fractie hadden uiteraard nog wel een paar kritische en aan vullende opmerkingen voor het college.    

Het plan is opgesteld met de vrijetijdssector waaronder het Toeristisch Platform Assen, Koninklijke Horeca Nederland en de cultuursector. De raadsvergadering begon met de in spraak van Sander ten Bosch die namens de Asser ondernemers bezighoudt met de TT-week. En Kjeld Vosjan de binnenstad regisseur, die sprak namens de ondernemersvereniging Vaart in Assen. Zij steunden het actieplan en waren zeer tevreden over het proces dat tot het plan heeft geleid. Het is een gedragen toekomstvisie over een brede sector met duizenden banen en een miljoenen omzet.

TRZ niet genoemd     Henri Ploeg (PvdA) prees het “coöperatieve proces” dat tot het actieplan heeft geleid. Hij stelde voor om één en ander vast te leggen “in een convenant.” Hierdoor zou de onderlinge samenwerking nog meer benadrukt worden. Gerrit Jan Panhuis (VVD) was verbaasd dat de Toeristische Recreatieve Zone niet in het actieplan werd genoemd. De gemeente investeert in een fte, maar wat zijn de investeringen uit het bedrijfsleven? Remi Moes (D66) was van mening dat de sector sport wat onderbelicht was in het plan. Ook vroeg hij zich af of 1 fte wel voldoende was om het plan in gang te zetten en te houden. Ook Sjoerd bakker (GrL) vroeg zich af of 1 fte en het beschikbaar gestelde geld wel voldoende was om de vrijertijdssector structureel te verbeteren.

(Sport)verenigingen     Henk Santing (PLOP) was van mening dat er onvoldoende aandacht was voor de sport en de verenigingen. Toch ook een vrijetijdssectoren die ertoe doet. Volgens Santing deugde de financiering niet. Het project wordt betaald uit geld uit de reserves. Maar volgens hem gaat het over een periode van 5 jaar dat betekent dat het volgens de financiële regels van Assen structureel gefinancierd moet worden. Ook hij stelde vast dat de TRZ buitenspel stond. Cor Staal (ChrU) stelde vast dat er veel geld in het plan zal worden gestoken. Maar wat levert het uiteindelijk op? De doelen zijn volgens hem niet duidelijk gedefinieerd. Het stelde voor om de kijken of er in Den Haag nog subsidiepotjes zijn voor dit project.  

Verhogen toeristenbelasting     Luc Rengers (AC) stelde voor dit project niet te financieren vanuit de reserve, maar door verhoging van de toeristenbelasting. Als die belasting opgetrokken wordt naar het landelijke gemiddelde (verhoging met 40 eurocent), dan komt er meer dan voldoende geld binnenkomt om het project te financieren. Bovendien was hij van mening dat het hier om een belangrijk onderwerp ging. Daarom stelde hij voor het voorstel na de verkiezingen bij de raad in stemming te brengen, zodat de nieuwe raad erover kan beslissen. Ronald Witteman (CDA) zei dat het belangrijkste van dit actieplan was het samen aan de slag gaan. Samen wat moois van de stad maken. Kunnen we er met elkaar wat moois van maken. Daar gaat het om. Jannie Drenthe (SP) stelde vast er geen aandacht was voor de betaalbaarheid. Ook was er geen aandacht voor de jongeren en het ontbrekende openluchtzwembad werd ook niet genoemd.           

Wethouder Bob Bergsma, keek ook met veel genoegen terug op het proces dat tot het actieplan heeft geleid. Hij sprak van realistische ambities. Het idee om één en ander in een convenant vast te leggen zou hij in het verdere proces meenemen. Dat de TRZ niet wordt genoemd, komt omdat daar nog geen activiteiten zijn en geen vertegenwoordigers van activiteiten. Er kon dus niemand worden uitgenodigd. Zodra de activiteiten in de TRZ van start zullen de ondernemers uitgenodigd worden mee te doen. Wethouder Bergsma zei dat de huidige financieren tijdelijk is en dat met ingang van 2023 de financiering structureel zal worden geregeld. De raad zal via de P-en-C cyclus op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Het aspect betaalbaarheid zal in de sectorbesprekingen meegenomen worden.

In de komende raadsvergadering zal het stuk nog een keer besproken worden voordat de raad een besluit neemt.