Menu Sluiten

6,7 hectare bedrijfsterrein verkocht in 2019 in de regio Groningen-Assen

Ondernemers volgens gemeenten investeringsbereid

In 2019 is in de regio Groningen-Assen 6.7 ha bedrijfsterrein verkocht. Dat is minder dan in 2017 (26.1 ha) en 2018 (11.5 ha) het geval was. Ook blijft het resultaat achter bij het meerjarig gemiddelde van 9.9 hectare.

Maar omdat de gemeenten binnen de regio met een groot aantal bedrijven in gesprek zijn over de verkoop van grond, is de samenwerkingsorganisatie Regio Groningen-Assen (RGA) optimistisch over de toekomstige uitgifte.

Foto (c) Aangeleverde foto

De informatie over de kavelverkoop komt uit de jaarlijkse bedrijventerreinenmonitor van de RGA. Wethouder Economische Zaken Paul de Rook van de gemeente Groningen en bestuurder binnen de RGA nuanceert de cijfers: “Zo’n jaarlijkse monitor is slechts een momentopname. Gesprekken met bedrijven over grondverkoop duren soms jaren. Daardoor kan de uitgifte van jaar tot jaar flink verschillen.” Volgens de wethouder zijn de cijfers pas over een periode van vijf jaar goed met elkaar in verband te verband te brengen. “Ik verwacht dan ook dat het meerjarig gemiddelde in 2020 gehaald zal worden.”

Serieuze gesprekken
De Rook houdt echter met het oog op de coronacrisis nog wel een slag om de arm. “Het is moeilijk te voorspellen wat daarvan de effecten zullen zijn. Maar ik ben optimistisch over de investeringsbereidheid van ondernemers in onze regio.” Dat optimisme is niet uit de lucht gegrepen. Volgens De Rook worden er momenteel serieuze gesprekken gevoerd met een aantal – ook grotere – bedrijven die willen uitbreiden of zich willen vestigen in de regio. “En de laatste weken benaderen ondernemers mij met ideeën en voorstellen waarbij ze ook zeer creatief denken in kansen en mogelijkheden voor de hele regio. Die veerkracht is fantastisch. Juist nú willen we deze bedrijven graag de ondersteuning geven die ze nodig hebben!”

Over de bedrijventerreinenmonitor:
De afgelopen vijf jaar werd het merendeel van de terreinen (circa 80%) uitgegeven in Groningen en Assen. Ook in 2019 was dat het geval. In Assen werd 2.5 ha en in Groningen werd 2.4 ha uitgegeven. De totale uitgifte was verdeeld over zes gemeenten. De grote belangstelling voor bedrijfsterrein in 2019 is zelfs reden geweest om 22 hectare toe te voegen aan het totaal. Het betreft het bedrijventerrein ‘Rengers fase 3’ (10 hectare) en Westpoort (12 hectare). Op dit moment is er in de RGA ruim 210 hectare beschikbaar.