Brandweer kan brandende dixi niet redden in Assen
24 maart 2023

De brandweer heeft op het militair oefenterrein bij de Baggelhuizerplas in Assen een in brand gevlogen dixi moeten blussen.

© Fotojournalist Dekker

De brandweer kon niet voorkomen dat de dixi volledig in vlammen opging. Twee andere dixi’s op het terrein bleven zonder schade. Er wordt er van uitgegaan dat het brandstichting is.

Politie houdt met getrokken wapens vijf mensen aan in centrum Assen
24 maart 2023

De politie heeft vrijdagmiddag in de buurt van De Nieuwe Kolk met getrokken wapens vijf mensen aangehouden. Het vijftal leek vanuit een auto met een vuurwapen te zwaaien.

© Romeo Hospes

De politie reed met meerdere voertuigen naar de omgeving van De Nieuwe Kolk aan de Weiersstraat waar de agenten met getrokken wapens uit stapten. Het vijftal is door de politie aangehouden.

Een vuurwapen werd er uiteindelijk niet gevonden. “Wel een ketting”, zegt de woordvoerder. Het lijkt erop dat dit voorwerp is aangezien voor een vuurwapen.

Vervolgonderzoek naar haalbaarheid openluchtzwembad in Assen
24 maart 2023

Het idee voor een openluchtzwembad blijft toch in het gemeentehuis van Assen ronddwalen. Gisteravond mochten de verschillende partijen in de raad zeggen wat ze van het haalbaarheidsonderzoek vinden. En of er op basis van dit onderzoek aanleiding is voor een vervolgonderzoek. En die aanleiding is er volgens de raad.

Het kleine buitenbad van De Bonte Wever is nu het enige openluchtbad in de provinciehoofdstad

Foto © RTV Drenthe/Fred van Os

Begin dit jaar werd het haalbaarheidsonderzoek gepubliceerd. Het bureau Tien Organisatieadvies keek in opdracht van de gemeente naar de haalbaarheid van een openluchtzwembad in de provinciehoofdstad. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt in het onderzoek. Van een basiszwembad, kosten 5,5 miljoen, tot een luxe variant die 17 miljoen moet gaan kosten. Met daartussen een uitgebreid zwembad van 9,3 miljoen euro.

‘Geen inhoudelijke discussie’

Volgens voorzitter Tjerk Medemblik moest het tijdens de vergadering geen inhoudelijke discussie worden. Maar het moest gaan over of er meer kennis en kunde nodig was om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een buitenbad in de provinciehoofdstad.

Alle fracties hadden wel ideeën over een vervolgonderzoek. Zo wilde de PvdA een stapje terug, zei raadslid Willard Bouwmeester. “We moeten eerst de juiste vragen stellen, waarom een zwembad? Welke maatschappelijke problemen zijn er? Dus niet het onderzoek dat er nu al ligt, maar meer een doelgroeponderzoek.”

De wens van een doelgroeponderzoek sprak de fractie van de ChristenUnie ook al uit. De partij liep daarnaast ook niet heel erg warm voor het onderzoek dat nu op tafel lag.

De drie varianten op een rijtje

Basisvariant:

Een 25 meter-wedstrijdbad met een één meter duikplank, klein doelgroepenbad, peuterbassin, kiosk en ligweide. Kosten zijn 5,5 miljoen, verwachte bezoekers is 40.000 en 5,5 ton aan jaarlijks exploitatietekort.

Uitgebreide variant:

Gaat om een grotere uitvoering van de sobere variant, plus een recreatiebad, waterglijbaan, speeltuin, kleuterbassin en beachvolleybalveld. Kosten zijn 9,3 miljoen, Gemiddeld 65.000 bezoekers en het tekort jaarlijks is 8 ton.

Luxe variant:

Basis is de gemiddelde uitvoering, maar dan weer iets grootschaliger, met extra waterglijbaan, een duiktoren, voetbalveld, tafeltennistafels en een minigolfbaan. Kosten zijn 17 miljoen euro, goed voor gemiddeld 100.000 bezoekers en jaarlijks aan kosten 1,3 miljoen.

Baggelhuizerplas uitbreiden?

De fractie van de VVD wil, naast de drie opties die in het haalbaarheidsonderzoek staan, dat er ook onderzoek wordt gedaan naar een vierde optie: het uitbreiden van de Baggelhuizerplas. “Wij willen ons richten op de ongepolijste parel: de Baggelhuizerplas. Dat is een gebied waar men zich nu al kan vermaken. Waarom niet onderzoeken of dat uitgebreid kan worden?”, stelde raadslid Bart Schaaphok.

De partij denkt daarbij aan de komst van een glijbaan, uitbreiding van de speeltuin en zuiveren van het water in de plas.

Onder andere de PvdA en GroenLinks zagen het positieve wel in van deze variant. Zij vinden dan ook dat deze optie uitgezocht moet worden in een vervolgonderzoek.

D66 is tegen

Een partij in de Asser raad is zeker tegen een openluchtzwembad in de stad. Dat is D66. “Een vervolgonderzoek op het zwembad heeft niet onze voorkeur. Want wat is de nut en noodzaak hiervan. Er zijn veel onzekere bijkomende kosten en wat vindt De Bonte Wever hier eigenlijk van?”, stelde raadslid Dorien van de Kant.

Wel gaf de partij aan niet voor een vervolgonderzoek te gaan liggen.

Positieve geluiden

Toch kwamen er uit een paar hoeken van de raadszaal ook positieve geluiden. Zo waren de fracties van Assen Centraal en Stadspartij PLOP blij met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. “De cijfers die genoemd zijn, zijn realistisch te noemen. Dat is alleen maar goed. Wat ons betreft kan het college aan de gang met het vervolgonderzoek”, zegt fractievoorzitter Henk Santing van PLOP.

Deze partij sprak dan ook duidelijk een voorkeur uit. Zij willen gaan voor de uitgebreide variant. ‘Want’, stelt de partij. “PLOP hecht waarde aan vertier, dus gaan we voor deze variant met de locatie Stadsbroek.”

Ook de fractie van Assen Centraal sprak haar voorkeur uit voor de locatie Stadsbroek. “Wij willen graag laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op deze locatie. Waarbij dan gekeken wordt welke losse opties uit de luxe variant mogelijk zijn, om zoveel mogelijk aan het vermaak-aspect tegemoet te komen. Zonder dat de kosten enorm oplopen”, zegt Jan Talens van de partij.

De partij vindt namelijk het verschil tussen de uitgebreide en luxe variant ‘heel groot’. “De stap van uitgebreid naar luxe brengt met zich mee dat voor bijna alle aspecten de verdubbelraar erover heen komt. Die stap is voor ons te groot. Daar zit nog heel veel tussen in en wij gaan graag samen op zoek naar de beste keuze.”

‘Breed gedragen onderzoek’

Aan het einde van een lange avond maakte de voorzitter de balans op. “Samenvattend komt er een vervolgonderzoek dat breed wordt gedragen. Aspecten die meegenomen worden zijn onder andere locatie-onderzoek met de variant van de Baggelhuizerplas, maar ook de prijs en kosten voor de lange termijn, participatie van inwoners en inzet van vrijwilligers.”

Verantwoordelijk wethouder Martin Rasker (VVD) maakte het nog even duidelijk. “De uitkomst is helder. Er komt een vervolgonderzoek. Wij als college gaan dat nu vertalen naar een concreet raadsvoorstel en dat komt jullie kant op.” Wanneer dat precies is, dat is nog niet duidelijk.

Jarenlang agendapunt

Een openluchtzwembad is al langer een wens van de gemeente. In 2008 is al onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een openluchtbad in Assen. In 2009 en 2010 is hieraan een vervolg gegeven, staat in het rapport. “De onderzoeken hebben niet geleid tot realisatie van een openluchtbad, maar de behoefte hieraan wordt nog wel gevoeld.”

In 2021 kwam Stadspartij Plop met een motie om het onderzoek nieuw leven in te blazen. Daarvoor kregen zij voldoende steun van andere partijen. En dat onderzoek dat loopt nu. Maar of dat openluchtzwembad in Assen er nu echt komt? Daar zullen de inwoners van de provinciehoofdstad nog wel even op moeten wachten.

Voor onbepaalde tijd geen grafrechten meer voor Molukse graven in Assen
24 maart 2023

De gemeenteraad van Assen heeft unaniem besloten dat 180 Molukse KNIL-graven in de provinciehoofdstad een bijzondere status krijgen. Dat houdt in dat nabestaanden voor onbepaalde tijd geen grafrechten meer hoeven te betalen. Eerst zou dat voor dertig jaar zijn, maar het raadsvoorstel heeft daar dus verandering in gebracht.

De publieke tribune zat vol met belangstellenden tijdens de raadsvergadering in Assen

Foto © RTV Drenthe / Esmée Söllner

Al sinds 2020 zijn de betrokken gemeenten in gesprek met een lokale Molukse werkgroep over de KNIL-graven op de begraafplaatsen in Assen en Midden-Drenthe. In Midden-Drenthe staat het voorstel in april op de agenda.

Omdat de gemeente Assen al sinds 2020 in gesprek is, is besloten dat met terugwerkende kracht de bijzondere status vanaf 1 januari 2020 ingaat. Mensen die na 1 januari 2020 aan de grafrechten hebben voldaan, krijgen dat bedrag terug. In totaal gaat het om 55.000 euro.

‘Erkenning, respect en rust’

Bij de raadsvergadering van vanavond zat de tribune vol met belangstellenden voor het agendapunt. ‘Erkenning, respect en rust, daar gaat het volgens mij om”, begon voorzitter Tjerk Medenblik. Burgemeester Marco Out – portefeuillehouder van dit onderwerp – schoof voor de gelegenheid even een plaatsje op.

De werkgroep waarmee de gemeente al sinds 2020 praat, mocht het woord doen voor de raad. “Het is een bijzonder en historisch moment voor de gemeenschap in Assen en Bovensmilde. Na 72 jaar krijgen onze KNIL-vaders en echtgenotes erkenning en waardering die ze verdienen voor de graven op begraafplaats Boskamp”, vertelde een geëmotioneerde meneer Souisa.

“Er zijn nog drie vrouwen over van de eerste generatie en die zullen dit nog meemaken: dat er erkenning komt.” Souisa sloot zijn speech af met het vertrouwen naar de raad uit te spreken. “We hebben hoop dat de raad met dit voorstel instemt. Wij spreken onze dank uit voor dit bijzondere gebaar.”

Eensgezinde raad

De voltallig raad was deze avond eensgezind, daarom nam ook één raadslid het woord: Henk Santing van stadspartij PLOP. “Wij snappen dat deze mensen erkenning willen voor het leed wat hen is aangedaan. Deze status houdt in dat de graven niet worden geruimd en de rechten niet betaald worden. Erkenning en eeuwige rust, dat is wat ze verdienen.”

Wel stelde Santing zichzelf de vraag of dit raadsvoorstel voldoende antwoord gaf op de oproep van de werkgroep. Het originele raadsvoorstel was namelijk dat de grafrechten voor dertig jaar niet overgemaakt hoefden te worden, om daarna in gesprek te gaan over verlenging.

‘Voorstel zonder einddatum’

Maar de raad was het niet eens met het voorstel. “Over dertig jaar staan we een stuk verder van het verleden af. Velen die dan om erkenning van een graf moeten vragen, zijn er niet meer. Die waardige erkenning kunnen wij alleen nu in deze tijd nog geven, want deze kwestie vraagt eeuwige rust. Daarom zouden wij die dertig jaar graag omzetten in een voorstel zonder einddatum.”

Santing sloot zijn bijdrage af met een verzoek aan de gemeente Midden-Drenthe: “Wij hopen dat Midden-Drenthe deze stappen ook volgt.”

‘Bijzonder moment’

Ook Out vond het een bijzonder moment. “Een raad die uit één mond spreekt en duidelijk een verzoek neerlegt. Maar het was natuurlijk mooier geweest als het landelijk in een keer geregeld kon worden. Wel is het mooi om te zien dat de raad unaniem en volledig achter het voorstel staat.”

“Landelijk lukt het ons niet om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. U lukt het wel de erkenning en aandacht te geven”, reageerde meneer Matahelumual, woordvoerder van de werkgroep, geëmotioneerd. “We zijn alleen maar dankbaar dat wij nu de emotionele erkenning krijgen die onze ouders hebben gevraagd.”

Besluit Hoogeveen

Hoogeveen besloot eerder deze week dat de graven van 35 eerste generatie KNIL-militairen een bijzondere status krijgen. In die gemeente hoeven de komende dertig jaar geen grafrechten te worden overgemaakt, voor zowel de soldaten als hun partners.

Assen stelt verder een bedrag van 50.000 euro beschikbaar om de oprichting van een Molukse stichting te faciliteren. Het geld gaat gebruikt worden om op begraafplaatsen aandacht te schenken aan het verhaal van de Molukkers in Nederland.

4.500 KNIL-militairen

In 1951 kwamen bijna 4.5000 Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen naar Nederland. Dat deden zij niet vrijwillig, het ging namelijk op dienstbevel. De Molukse soldaten hadden gevochten in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Vanwege hun loyaliteit aan Nederland konden ze na de Indonesische onafhankelijkheid niet langer blijven.

Ze kwamen naar Nederland, maar de integratie verliep moeizaam. Het zou namelijk gaan om een tijdelijk verblijf. Bij veel gezinnen stonden de koffers voor de terugreis naar de Molukken ingepakt. De Nederlandse regering had de militairen en hun families beloofd dat ze ooit terug konden keren naar een eigen Molukse staat, maar dat gebeurde niet. De Molukkers vinden dat er meer erkenning en respect moet zijn voor dit verleden.

Landelijke oplossing

Eerder deze week kwam er uit een ander deel van de gemeenschap een brief naar de gemeenteraad. “Vluchtig bekeken komt het voorstel inlevend en sympathiek over. We twijfelen niet aan de goede intenties waarmee het raadsvoorstel door de beide gemeentebesturen is opgesteld. Na het voorstel aandachtig te hebben gelezen willen we echter onze kanttekeningen plaatsen, die u hier in deze brief aantreft.”

De briefschrijvers vinden dat de oplossing niet bij de lokale politiek ligt, maar landelijk opgelost moet worden. “Aan de komst van de KNIL-militairen naar Nederland in 1951 ligt een politiek besluit ten grondslag van de Nederlandse regering. Wij vinden dan ook dat het gesprek over het treffen van een voorziening van het betalen van de grafrechten van deze oud-militairen en hun partners niet bij de lokale besturen thuishoort, maar door de Nederlandse Staat landelijk, integraal en eenduidig moet worden afgehandeld.”

Zij vinden als dat het geval is, pas dan de Nederlandse Staat het leed van de Molukse gemeenschap erkent. En daarna ook recht kan worden gedaan aan wat de eerste generatie is toegebracht.

‘Ene gemeente wel, andere niet’

De oplossing is volgens de briefschrijvers dat de gemeenten samen optrekken en het Rijk dringend verzoeken de grafrechten landelijk en eenduidig op te lossen. “Ondanks dat het kabinet heeft aangegeven dat grafrechten van de KNIL-graven en hun partners een aangelegenheid is van de begraafplaatsen zelf.” Daarnaast schrijven ze: “Omdat dit onderwerp nu bij de gemeentebesturen ligt, ontstaat een palet aan regelingen en oplossingen. Want straks krijgt de ene gemeente wel iets, wat in de andere gemeente niet betaald wordt.”

Een van de briefschrijvers laat aan RTV Drenthe weten dat ze blij zijn met de uitkomst van de raadsvergadering. “We waren er niet helemaal vanuit gegaan dat ze overstag zouden gaan en de grafrechten voor onbepaalde tijd zouden opschorten. Dat dat nu de uitkomst is, daar zijn we ontzettend blij mee.”

Daimy (14) overleed na belletje op de fiets, haar vader waarschuwt nu: ‘Stop ermee’
24 maart 2023

De dochter van Fred Sprenger kwam veertien jaar geleden om het leven toen ze op de fiets werd aangereden door een auto. Met een telefoon in haar hand. Sprenger probeert met zijn verhaal anderen bewust te maken van de gevaren van afleiding in het verkeer.

© Omroep Assen / Floor visser

Daimy was 14 jaar en werkte bij een sauna in Tynaarlo. Aan het einde van de werkdag stapte ze op haar fiets naar huis. Net op het moment dat ze wegreed van de parkeerplaats, belde haar vriendin. Daimy pakte haar mobiel en daarna was het stil. De auto die van links kwam zag ze niet aankomen.

‘Je voelt de wereld onder je wegzakken’

Fred werkte thuis en zat boven toen hij het nieuws te horen kreeg. “Mijn vrouw riep van beneden dat de politie aan de deur stond. Die agenten vertelden dat onze dochter Daimy was aangereden door een auto. Ze zeiden er gelijk bij dat het er niet goed uitzag. Dan voel je de wereld onder je wegzakken.”

© Eigen foto

Omdat de mobiele telefoon een belangrijke rol speelde bij het ongeluk, twijfelde Sprenger niet toen zijn werkgever ambassadeur werd van een campagne voor verkeersveiligheid. Hij wilde anderen vertellen over hoe het is om als ouder je kind kwijt te raken.
Zeker omdat de kans dat iemand verongelukt met een telefoon in de hand, alleen maar groter is geworden. “Een mobieltje is ten opzichte van veertien jaar geleden nog veel meer onderdeel geworden van ons leven”, zegt Sprenger. “Dus ik snap heel goed hoe verslavend zo’n telefoon kan zijn.”
Bij 20 tot 30 procent van alle ongelukken in het verkeer speelt afleiding een grote rol. Met de telefoon als de grote boosdoener. Jaarlijks vallen er zo’n 600 slachtoffers in het verkeer door bellen of appen achter het stuur.
Provincie Drenthe en de twaalf gemeenten willen het aantal verkeersslachtoffers door bellen of appen achter het stuur verminderen. Ze hebben de intentie om de telefoon te verbannen uit het verkeer en roepen eigen personeel op hun telefoon niet in deze omstandigheden te gebruiken.
Met zijn verhaal wil Sprenger anderen bewust maken van de risico’s. “Want de bewustwording is nog steeds te laag. Ik woon in Kloosterveen in Assen en als ik door de wijk rijd, zie ik veel kinderen met hun mobiel fietsen.”

‘Stop ermee’

Voor appers en bellers in het verkeer heeft hij een duidelijk boodschap. “Stop ermee”, zegt hij vastbesloten. “Wees je bewust van de risico’s die niet alleen jij loopt, maar ook een ander. Als jij op je telefoon kijkt en door jouw toedoen onder de auto komt, weet wat je met de bestuurder doet. Ook dat is vreselijk.”
Zo leed ook de bestuurder van het fatale ongeval met Daimy erg, weet Sprenger.
Ook andere campagnes proberen mensen in te laten zien wat voor invloed een mobieltje kan hebben op het verkeer. Zo is er een speciale simulator waarin je ervaart wat het effect is van afleiding tijdens het autorijden.
“Wanneer iemand zijn telefoon erbij pakt, dan maakt je brein een soort screenshot van het moment voor je iets onveiligs doet”, legt instructeur Silke van der Heide uit. “Als je vervolgens van je telefoon naar de situatie voor je kijkt, is je brein niet in staat om veranderingen daarin weer te geven. Dus reageer je pas heel laat op iets dat voor je gebeurt.”
 
Grote middeleeuwse gouden ring uit de 9e eeuw gevonden
23 maart 2023
In Drenthe is een royaal versierde middeleeuwse gouden ring gevonden, met de edelsteen die was ingelegd er nog naast. Dat melden stichting Het Drentse Landschap en het Drents Museum. Het museum vermoedt dat de ring uit de 9e eeuw stamt.
© Omroep Assen/Floor Visser
De ring is al in de zomer van 2020 gevonden, maar de vondst is nu pas gemeld. Om te voorkomen dat mensen in het gebied gaan zoeken, wordt de exacte vindplaats van de ring niet bekendgemaakt. Ook wordt gezwegen over wie het sieraad vond.

Ouder dan eerdere vergelijkbare ring

Volgens het Drents Museum is in Engeland eerder een vergelijkbare ring met dezelfde versiering gevonden. Daarvan wordt gedacht dat de ring uit de 10e of begin 11e eeuw komt. Onderzoek van het museum toont aan dat de Drentse ring waarschijnlijk nog ouder is.
De ring is 2,6 bij 2,3 cm groot. Er zit een gat in waar de roze/rode steen in moet hebben gezeten die los bij de ring is gevonden. Het gaat waarschijnlijk om een granaatsteen. De voorkant van de ring heeft een zogeheten filigreinversiering: een uit bolletjes bestaande draad die in ronde vormen op het oppervlak van de ring is gesoldeerd.

Meer onderzoek

De komende tijd gaan archeologen nader onderzoek doen naar de ring, die door experts wordt gerestaureerd. De steen wordt ook teruggeplaatst in het midden van de ring.
Het Drentse Landschap en het Drents Museum hebben gezamenlijk het eigendom van “het absolute topstuk”, dat van 16 april tot en met 28 mei te zien is in het museum.

Benieuwd hoe de ring eruitziet? Bekijk hier een video. 

Asser VVD-raadslid ondertekent kritische brief naar partijtop: ‘Er moet iets veranderen’
23 maart 2023
Honderd VVD-leden hebben in een ingezonden brief hun zorgen geuit over de huidige gang van zaken bij de partij. Een van hen is VVD-raadslid Bert Homan uit Assen. In de brief uitten de leden hun zorgen over ‘de kloof’ tussen Den Haag en de rest van Nederland. “De verkiezingen zijn een bevestiging van wat wij binnen de partij al vermoeden. Er moet echt wat veranderen”, vindt Homan.
© VVD

Dit is een artikel van RTV Drenthe. 

De mening van het Asser raadslid wordt breed gedeeld in de brief. Daarin staat onder andere dat de verkiezingen pijnlijk duidelijk maken dat er een grote kloof zit tussen Den Haag en de rest van Nederland. Homan: “Dat krijg ik ook veel te horen uit mijn directe omgeving. Mensen voelen zich niet meer verbonden met de politiek. Er is te lang onvoldoende naar hen geluisterd. We moeten er als VVD voor zorgen dat we weer naar ze gaan luisteren, en dat omzetten in realistisch beleid.”

Verkiezingen de druppel

De verkiezingsuitslag van vorige week was dan ook de druppel voor hem. “We hadden al enigszins rekening gehouden met een kleine nederlaag, maar dat de kiezer zo massaal op de BBB zou stemmen, hadden we absoluut niet verwacht. Je merkt dat de politiek de afgelopen jaren veel steken heeft laten vallen en dat de burger niet zomaar meer accepteert wat er voor ze besloten wordt. Dat neem ik ze overigens niet kwalijk. Het kan simpelweg niet meer doorgaan op deze manier.”

Kennis en kunde van de leden meer gebruiken

Een ander punt dat naar voren komt in de ingezonden brief is dat de partijtop van de VVD niet genoeg gebruik zou maken van de kennis en kunde van de leden in het land. “Er zijn een aantal onderwerpen, zoals stikstof en de staat van de natuur, waar wij hier in ‘de provincie’ dagelijks mee te maken hebben. De landelijke partijtop zou het zichzelf een stuk gemakkelijker maken als ze zouden luisteren naar onze ervaringen. We hebben veel praktische kennis in huis die ze gemakkelijk kunnen toepassen, of in ieder geval kunnen meenemen in toekomstig beleid.”
Homan weet zeker dat de ingezonden brief zeer serieus genomen gaat worden in Den Haag. “Ik weet dat de nieuwe voorzitter van de VVD, Eric Wetzels, deze situatie zeer serieus neemt. Hij bespeurt de kloof tussen Den Haag en de rest van het land ook al langer en zal er zeker gehoor aan geven. De VVD moet weer luisteren naar de burger.”
Auto botst tegen vrachtwagen
22 maart 2023

Op de kruising A.H.G. Fokkerstraat met de Van Vlissingenstraat is woensdagmiddag een auto in botsing gekomen met een vrachtwagen.

© Fotojournalist Dekker

Vanwege het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Niemand raakte bij het ongeval gewond. De politie doet onderzoek hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.