Woningoverval in Assen, drie mensen gewond
8 december 2022
Een woning in Anreep bij Assen is vannacht overvallen. Daarbij raakten drie slachtoffers gewond.
Foto ter illustratie

De politie ontving de melding vanmorgen rond kwart voor vijf, de overval vond eerder in de nacht plaats, schrijft RTV Drenthe.

Meerdere personen zijn de woning binnengedrongen, er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie is bezig met verder onderzoek.

Aantal coronavaccinaties daalt, GGD Drenthe grijpt in
7 december 2022

GGD Drenthe gaat het vaccineren tegen corona afschalen. Vanaf 15 december vertrekken 175 vaccinatiemedewerkers. Op 1 april volgend jaar sluit het vaccinatiecentrum in Meppel en mogelijk volgen er meer sluitingen.

“We hebben de drukste tijd achter ons”, zegt operationeel manager vaccineren Gerjan Lubbers van de GGD. “In eerste instantie zouden we eind dit jaar beginnen met het afschalen, maar dat hebben we twee weken naar voren gehaald.”

Door de afschaling houdt de GGD 45 fte over. “Die groep bestaat uit een aantal vaste medewerkers en een kleine flexibele schil”, aldus Lubbers. “Daarmee gaan we terug naar hetzelfde aantal medewerkers als bij de vorige afschaling.”

© Omroep Assen/Floor Visser

Najaarscampagne loopt af

Vanaf september had de GGD Drenthe nog wel een drukke periode, toen de najaarscampagne van start ging voor een herhaalprik tegen het coronavirus. De verwachting was dat de vaccinatiemedewerkers daar tot het eind van het jaar druk mee zouden zijn. Maar hoewel de Drentse opkomst in vergelijking met de landelijke cijfers hoog is, kan de GGD Drenthe het werk met minder medewerkers doen.

Met de daling van het aantal coronapatiënten en de mindere vraag naar een vaccin, gaat er iets veranderen binnen de GGD. Het team dat nu nog het Covid-vaccinatieteam is, krijgt er vanaf 1 februari een nieuwe opdracht bij. De medewerkers gaan ook jongeren tussen de 18 en 26 jaar vaccineren tegen het HPV-virus. Dat virus veroorzaakt zes kankersoorten, waaronder baarmoederhalskanker. De verwachting is dat dit om 20.000 tot 25.000 prikken gaat.

Snel opschalen bij nood

Met minder mensen om te vaccineren zijn er ook minder priklocaties nodig. De sluiting van het vaccinatiecentrum in Meppel per 1 april is mogelijk niet de laatste sluiting, zegt Lubbers. “Dat is afhankelijk van het aantal opdrachten dat we krijgen. Daarbij kijken we of er voldoende priklocaties blijven voor de behoefte en mogelijk gaan we verhuizen naar kleinere locaties. Kostentechnisch willen we zo efficiënt mogelijk werken en tegelijk zo verspreid mogelijk in de provincie kunnen vaccineren.”

Mocht er toch weer een grote coronagolf komen waarbij honderdduizenden mensen zich willen laten vaccineren, dan denkt de operationeel manager het vaccineren snel te kunnen opschalen. “Het uitgangspunt is nu heel anders dan twee jaar geleden. We hebben heel veel kennis aan boord en hebben mensen klaarstaan die zijn getraind. Daardoor kunnen wij snel grote aantallen aan. Zo kunnen we in Assen binnen no time tweeduizend mensen per dag vaccineren, eventueel zeven dagen per week. En onze locatie in Emmen doet hier nauwelijks voor onder.

Roekennesten uit de Asser wijk Marsdijk hebben een nieuw huis
7 december 2022

Vandaag was het eindelijk zo ver. De roekennesten uit de Asser wijk Marsdijk zijn naar hun nieuwe onderkomen verhuisd. Aan de Vrieserweg, bij de spoortunnel, zijn de nesten vastgemaakt in de bomen.

De roek is een beschermde vogel en mag daarom normaal gesproken niet verjaagd of verhuisd worden. Maar de vogels geven zoveel overlast voor de omwonenden, dat die er gezondheidsschade door oplopen. De provincie heeft daarom akkoord gegeven voor het verhuizen van de roeken.

© Omroep Assen / Esmée Söllner

‘Berken, eiken en elzen’

De nieuwe plek voor de roeken is gekozen omdat het een buitengebied is, vertelt gedragsbioloog Diederik van Liere. “Deze locatie biedt alles wat een roek nodig heeft, berken, eiken en elzen. Daarmee bouwt hij zijn nest. Dat kan je zien, aan de buitenkant gebruiken ze eiken. Aan de binnenkant gebruiken ze berken. Dus die combinatie van bomen was belangrijk bij het kiezen van een plek. En die bomen, die staan hier.”

De gemeente is vorige week al begonnen met het weghalen van de nesten. De nesten werden met takken en al uit de boom gehaald. Daarna werden ze door Van Liere gezekerd met ijzerdraad, zodat het nest ook echt aan de takken bleef zitten. Nu konden die nesten in zijn geheel weer vastgemaakt worden in de bomen. Dat is ook gedaan met ijzerdraad.

‘Vechten om nesten’

De nesten krijgen nu al hun nieuwe plek, omdat de roeken ze dan al kunnen zien. “In januari gaan ze vechten om nesten, maar nu vliegen ze hier al rond. Ze kunnen dan zien dat deze nesten de winter zijn doorgekomen. Dus daar kun je betrouwbaar je ei neerleggen”, vertelt Van Liere.

“Vervolgens wordt het ze vanaf halverwege februari onmogelijk gemaakt om zich in Marsdijk te gaan nestelen. Dus dan heb je meer kans dat ze hierheen komen”, vervolgt Van Liere. “Geef je ze in feite nu al de informatie door dat ze hier kunnen gaan nestelen.”

Hoofdkolonie blijft nog even

Er blijft nog een plukje roeken achter in Marsdijk, want de hoofdkolonie aan de Andrej Sacharovweg blijft nog in 2023. “Als de roeken hier volgend seizoen gaan nestelen, kunnen we de provincie laten zien dat het alternatief dus werkt. En dan kunnen we de hoofdkolonie ook gaan aanpakken en zorgen dat ze niet meer gaan nestelen bij de kinderboerderij Beekdalhoeve.”

Verschillende maatregelen

Een andere maatregel die genomen is om de overlast van de roeken tegen te gaan, is dat de drievorken uit verschillende bomen zijn gehaald. Dat zijn takken die dusdanig zijn gegroeid dat vogels er gemakkelijk hun nest op kunnen laten steunen.

Ook het doorgaan met het verjagen van de roeken met geluidseffecten door de bewonersgroep Roekenloos Marsdijk mag doorgaan. Dat heeft deels geholpen. Zij mogen in ieder geval doorgaan totdat het broedseizoen begint. Het broedseizoen begint in maart.
Gemeente Assen bezig met nieuwe horecavisie
6 december 2022
De gemeente Assen is bezig met het opstellen van een nieuwe horecavisie. In deze visie staat hoe de horeca in de gemeente Assen er in de toekomst uit zou moeten zien.
© Omroep Assen
Er staat onder meer in welk type horeca gewenst is op welke plek, welke concepten er missen in het aanbod en welke doelgroep onvoldoende wordt bediend in Assen. Naar verwachting is de visie in het eerste kwartaal van 2023 afgerond.
Er is een adviesbureau ingeschakeld voor het onderzoek. Het bureau heeft al enquêtes gehouden onder inwoners, horecaondernemers en bezoekers van de binnenstad. Hieruit bleek dat bijna de helft van de jongeren vindt dat er te weinig aanbod is. De Markt en de Brink worden het meest positief beoordeeld. De Kerkstraat en Rolderstraat komen minder goed uit de enquête. Ook is er vraag naar meer aanbod in de wijkcentra, met name in Kloosterveen.
Inwoners en horecaondernemers kunnen hun mening geven over de visie. Reageren kan tot 1 januari 2023.
Buurthuizen in Assen krijgen tegemoetkoming van 1.000 euro
6 december 2022

De buurthuizen in Assen krijgen 1.000 euro van de gemeente als tegemoetkoming voor de stijgende kosten. 

© Omroep Assen

Volgens het college van B en W zijn buurthuizen belangrijke ontmoetingsplekken in de Asser wijke:. “De afgelopen jaren hebben zij vanwege corona veel minder kunnen organiseren waardoor inkomsten afnamen. Nu corona op z’n retour lijkt, nemen de energiekosten toe. Opnieuw een tegenvaller en extra zorg voor de besturen van de buurthuizen.”

Alle negen buurthuizen ontvangen een eenmalige bijdrage van 1.000 euro vanuit de Provincie Drenthe. Dit is aanvullend op de ondersteuningsmaatregelen die al beschikbaar zijn gesteld in oktober. 

Nog geen doorbraak in soap rondom Mannes
6 december 2022

De vijf partijen die verwikkeld zijn in de soap rondom Mannes, zijn er samen nog niet uitgekomen. Ze gaan de rechter om meer tijd vragen om er toch samen uit te komen.

Dat laat de woordvoerder van de gemeente Assen weten. “De vijf partijen zijn goed in gesprek over het treffen van een schikking. Het ziet ernaar uit dat zij er met elkaar uit gaan komen. Zij gaan de rechter vragen de procedure aan te houden, zodat er wat meer tijd is om te komen tot een formele vaststellingsovereenkomst, die bekrachtigd kan worden door de partijen.”

Omroep Assen / Gerrit Mennink

De Mannes-soap in het kort

De kunsthond Mannes staat sinds oktober 2018 voor het station in Assen. Over de hond was veel te doen, omdat het kunstwerk 150.000 euro kostte. Lang kon Assen niet genieten van Mannes, omdat er al gauw kalkstrepen op hem achterbleven. Daarna liet de kunstharslaag los. Assen moest 90.000 euro uittrekken voor de herstelwerkzaamheden. De gemeente vindt dat de kunstenaars die kosten moeten betalen. Nio en Q.S. Serafijn zeggen juist dat de rekening naar houtverwerkingsbedrijf Doornekamp gestuurd moet worden, dat ‘m op zijn beurt doorgeeft aan VMG.

Formele vaststellingsovereenkomst

Een formele vaststellingsovereenkomst is een document waarin de door de partijen gemaakte afspraken staan over de oplossing van een bepaald probleem of geschil. In deze zaak zal dat de verdeling van de financiering zijn van de herstelkosten. Dus welke partij betaalt welk deel van de gemaakte herstelkosten. Alle partijen moeten akkoord gaan met deze overeenkomst.

Volgens de woordvoerder van de gemeente kan het nog wel even duren voordat de overeenkomst er is. “Het opstellen en de formele weg die het stuk moet afleggen kan wat tijd in beslag nemen. Daarnaast moet het college akkoord gaan met deze overeenkomst. Bij ons gaat die goedkeuring met name over het bedrag dat wij als gemeente op ons nemen.”

Wanneer het college die goedkeuring kan geven, is nog niet bekend. “Dat kan volgend jaar zijn of heel misschien nog net in de laatste collegevergadering”, vertelt de gemeente.

‘Water bij de wijn’

De gemeente gaat naar alle waarschijnlijkheid namelijk wat water bij de wijn doen. Dat bleek ook al uit de zitting van twee weken geleden. Daar drong de rechter al een aantal keer aan op een schikking, maar de partijen konden het op dat moment niet eens worden met elkaar.

In totaal moest er 70.000 euro betaald worden door de vier partijen, omdat de gemeente Assen 20.000 euro korting gaf op de herstelkosten. Dit zijn de bedragen die tijdens de zitting zijn genoemd. Of dat nu nog steeds zo is, is niet duidelijk.

Er ligt nog niks vast

De overeenkomst moet nog worden opgesteld, daarom is er meer tijd gevraagd bij de rechtbank. Er ligt op dit moment nog niks vast en kan er ook nog niks gezegd worden over de uitkomst.

GGZ-inloophuis van Leger des Heils blijft aan de Brink in Assen
5 december 2022
Het inloophuis van de GGZ in Assen blijft de komende jaren op de huidige locatie aan de Brink 42.
© Omroep Assen/Esmée Söllner

Het Leger des Heils neemt de instelling vanaf 1 januari volgend jaar over van Cosis. De zorgorganisatie stopt omdat ze het met de gemeente niet eens konden worden over een aantal aanbestedingsvoorwaarden. Het inloophuis is een ontmoetingsplek voor mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking.

Vertrouwde plek

“We zijn blij dat het is gelukt om de huidige locatie in het centrum te behouden. Voor de bezoekers is het een vertrouwde plek”, vertelt woordvoerder Nicole Donkervoort. Het Leger des Heils gaat in eerste instantie voor vier jaar de inloop runnen, met een mogelijke verlenging van twee jaar. Ook in andere plaatsen in Nederland heeft het Leger des Heils al inloophuizen.

Eerder dit jaar, in april, nam het Leger des Heils al de dak- en thuislozenopvang aan de Havenkade in Assen over van Cosis. Toen was de reden dat de Maatschappelijke Opvang (MO) volgens de zorginstelling niet goed past bij de eigen visie en strategie.

Ritmisch vuurwerk bij Studio Z
5 december 2022

Sinds 2021 is Podium Zuidhaege gestart met het samenwerken met kunstvakopleidingen om artistiek talent in Drenthe in hun ontwikkeling te ondersteunen. Met Studio Z (Zuidhaege) wordt een podium geboden aan beginnende kunstprofessionals voor performances en presentaties.

© Lammert Aling

Zondag 4 december werd door de 11 slagwerkstudenten van het Prins Claus Conservatorium een ritmisch vuurwerk afgestoken.
Op het podium stond een groot aantal slagwerkinstrumenten klaar. Drums, pauken, trommels, marimba’s en xylofoons, bellen en cymbalen. De ritmes, de fabelachtige techniek in combinatie met de muzikale communicatie tussen de musici waren indrukwekkend en aanstekelijk.

© Lammert Aling

Het was een gevarieerd programma dat de toehoorders voorgeschoteld kregen. Van zachte, zwoele en golvende klanken die het publiek bijna in trance brachten, tot opzwepende ritmes en explosies. Werken van bekende componisten als Gershwin en Scott Joplin klonken, maar ook een eigen compositie van een van de studenten maakte grote indruk. De werken van Iannis Xenakis en Ernst Toch werden zó goed uitgevoerd en overtuigend dat ook deze muziek enthousiast werd ontvangen.

In april 2023 is er weer een concert van Studio Z. Houdt voor meer informatie de website van Podium Zuidhaege in de gaten.
Wat een talent klinkt er in De Schalm.