Wijkcentrum ‘t Markehuus centraal en bruisend ontmoetingspunt in de wijk Peelo

Vanaf 1 juli 2018 neemt de Stichting Wijkcentrum Peelo ’t Markehuus over van de huidige beheerders. Arie Kant is aangesteld als de nieuwe beheerder. De reguliere activiteiten in het wijkcentrum gaan gewoon door. Maar er worden ook nieuwe activiteiten ontwikkeld voor alle inwoners van de wijk Peelo en daarbuiten.

Ontmoetingscentrum     Uitgangspunt is dat het wijkcentrum weer een centraal bruisend ontmoetingspunt wordt voor alle bewoners in de wijk Peelo en daar buiten. Alle inwoners van Assen zijn van harte welkom. Het gebouw leent zich voor vergaderingen, cursussen, beurzen, evenementen, verjaardagsfeesten en alle activiteiten op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. De tariefstelling is zodanig dat het ontmoetingscentrum voor iedereen betaalbaar is.

De Stichting Wijkcentrum Peelo wil verbinden tussen jong en oud, tussen verschillende culturen. Maar er wordt ook gestreefd naar contacten met instanties, zoals de winkeliersvereniging, scholen, kerken, de Peelerhof en dergelijke.

’t Markehuus: verbindend in een betekenisvolle wijk.

De zomerperiode zal gebruikt worden om het centrum waar nodig bouwkundig aan te passen. Ook het interieur van de horecaruimte zal vernieuwd en aangepast worden aan deze tijd. Naar verwachting zal het wijkcentrum over ruim een jaar verduurzaamd worden door de gemeente Assen, waardoor er sprake is van een energieneutraal centrum.  

Het bestuur van de Stichting Wijkcentrum Peelo en de nieuwe manager, Arie Kant, hopen uiteraard, dat ‘t Markehuus een gezellige ontmoetingsplek wordt voor alle bewoners van de wijk.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*