Werkplan binnenstad Assen gepresenteerd

Vaart in Assen (ViA) en het college hebben een gezamenlijk werkplan gepresenteerd om de binnenstad van Assen aan te pakken. Deze afspraken sluiten aan bij het bestuursakkoord dat in april jl. tussen de coalitiepartijen is afgesproken en bij de binnenstadvisie van juni 2017.

Binnenstad belangrijk aandachtspunt     Wethouder Roald Leemrijse benadrukte het grote belang dat dit college hecht aan de herinrichting van de binnenstad. “Het is een belangrijk aandachtpunt van dit college.” Om dat te realiseren hebben we alle partijen nodig. Maar het gaat niet alleen om de verbetering van stenen, gevels en straten. Ook de uitstraling moet verbeterd worden. Gastheerschap, cultuur, horeca moeten allemaal samenwerken in de sfeer van “Assen heet u welkom.”

Wij zijn ook van plan een zogenaamde “evenementenpoort” in te richten. Zodat op één website alle informatie te vinden is en niet meer zoals nu op 4 of 5 websites. Wij willen Assen terug in de top 25 als het gaat om de binnensteden. De Vaart in Assen zal de aanpak coördineren.

Thematafels van ViA     Henk van Hooft voorzitter van het samenwerkingsverband van de Asser ondernemers ViA, zegt dat de ViA de Asser ondernemers bij elkaar brengt en hun samenwerking stimuleert. “Maar wij voeren zelf niet uit.” Wij hebben geprobeerd de visie van de gemeente (juni 2017) om te zetten in concrete plannen. In onderlinge overleggroepen, de zogenaamd thematafels, hebben de Asser ondernemers hun plannen ontwikkeld.

Aan de thematafels kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde. Een Compacte en Complete binnenstad, die Prettig en Comfortabel moet zijn voor de bezoekers. Uiteraard moet de binnenstad goed Bereikbaar zijn. Het gaat om een binnenstad met aandacht voor de Historie en de Culturele Activiteiten. En door marketing moet de binnenstad meer Bekendheid krijgen.

De ViA coördineert en stimuleert     In totaal is voor de uitvoering van de aanpak van de binnenstad 9 miljoen euro beschikbaar. Om de uitvoering van de plannen mogelijk te maken zal de ViA door de gemeente financieel ondersteund worden en enkele mensen in dienst nemen, die zich met een aantal zaken ten gunste van de binnenstad gaan bezig houden. Het gaat om mensen (totaal 2 fte) die de acquisitie en marketing kunnen uitbouwen. En er komt een zogenaamde Verbinder, die de aanjager zal zijn tussen “ondernemerschap, innovatie en netwerkvorming.” En er wordt een Event-coördinator aangesteld, die de evenementen ondersteunt en coördineert.

De ViA kent ook een huismeester. En zoals alle huismeester is dat de medewerker die zich bezighoudt met praktisch zaken. Zoals de aankleding van de binnenstad (“city dressing”) en onderhoud. Hij is het eerste aanspreekpunt voor alle facilitaire zaken binnen ViA en het winkel- en horecagebied.

Aan de slag     Het is duidelijk dat de Asser Binnenstad ondernemers en de gemeente een forse stap gezet hebben in de aanpak van de binnenstad. In de gemeenteraad van 18 oktober moet de gemeenteraad dit Gezamenlijke Werkplan goed keuren. Hopelijk worden daarna op korte termijn de eerste tekenen van herstel en opleving van de Asser Binnenstad zichtbaar.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.