WAT VALT ER TE KIEZEN, milieu en duurzaamheid

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs (2015) kan niemand meer om de klimaatproblematiek heen. Vandaar dat in alle verkiezingsprogramma’s ruim aandacht wordt besteed aan dit dossier.

Zonnepanelen     Het CDA treedt niet in details maar schrijft, de economie is gebaseerd op duurzaamheid en er moeten CO2 neutrale oplossingen komen. Intelligente transport systemen moeten gestimuleerd worden. De PvdA pleit voor duurzame energie door zonnepanelen, geothermie en warmtepompen. De zonne-energie moet ook beschikbaar zijn voor mensen met een kleine beurs. De VVD wil de mogelijkheden van geothermie onderzoeken. GrL wil op alle geschikte daken en op alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen.

Zonder gas     Een aantal partijen wil een bijdrage aan het milieu leveren door gasloos te bouwen. De PvdA wil duurzame woningen zonder gasaansluiting. De VVD gaat uit van gasloos, circulair en energieneutraal bouwen. De ChrU pleit er voor om nieuwe woonwijken gasloos te bouwen en duurzame bouwprojecten voorrang te geven bij de uitgifte van woningbouwgrond. D66 gaat voor een aardgasvrije stad. GrL pleit voor energieneutrale schoolgebouwen en duurzame bedrijfsterreinen en emissielose bussen in 2025. Aardgas- en schaliegaswinning rondom Assen is uit den boze.

Windenergie     Ook windmolens worden genoemd in de programma’s. De VVD wil geen windmolens. De PvdA wil windmolens op zee kopen voor echte groene stroom. En de bouw van windmolens in Assen kan, mits de omgeving hiervan meeprofiteert. De PvdA en VVD willen voldoende oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen.

Duurzaam     Naast gasloos bouwen en windmolens dragen de partijen nog andere duurzame ideeën aan. De ChrU pleit ervoor om de voorwaarde duurzaamheid op te nemen  in alle beleidsstukken en bouwvoornemens. En men wil de aanschaf  van energie-besparende producten stimuleren door duurzaamheidsleningen. De SP roept de gemeente op woningbezitters/verhuurders te stimuleren hun woningen te verduurzamen. Minder autoverkeer in de binnenstad kan daar het leefklimaat verbeteren. Ook wil de SP lichtvervuiling tegen gaan en alleen zaken doen met bedrijven die zich baseren op een duurzame bedrijfsvoering. PLOP wil energieneutrale gemeentelijke gebouwen en de inname en hergebruik van grondstoffen. GrL stimuleert lokale plannen en initiatieven om duurzame opwekking  van energie en het vermijden van CO2-uitstoot actief te bevorderen. Tijdens het TT festival moet statiegeld geheven worden op plastic bekers. 50plus stelt voor extra bomen te planten. En het inkoopbeleid moet gebaseerd zijn op duurzaamheid, CO2-reductie en milieuvriendelijkheid. De gemeente moet streng handhaven op geluidsoverlast.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*