WAT VALT ER TE KIEZEN, economie en werkgelegenheid

Werkgelegenheid is een belangrijke zaak. Hoe trek je arbeidsplaatsen aan en hoe zorg je ervoor dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag komen en blijven. De partijen dragen daarvoor de volgende oplossingen aan.

Arbeidsplaatsen     De ChrU en de VVD zijn van mening dat er een goed ondernemersloket moet komen. Daarnaast wil de VVD een regelluwe zone voor innovatieve en experimenteel startende bedrijven. En er moet gezocht worden naar samenwerking en verbinding tussen bedrijfsleven, zorginstellingen, onderwijs en overheid. Het CDA wil een ondernemers-contact-functionaris met vergaande bevoegdheden, die werkt vanuit de opvatting, ‘We gaan het regelen.’ Ook de PvdA heeft hiervoor aandacht en wil komen tot een acquisitie- en promotie-agenda voor Assen als vestigingsstad voor bedrijven. Het CDA is van mening, dat Bedrijvenpark Assen-Zuid moet stoppen en dat het terrein bestemd wordt voor natuur, wonen, landbouw en zonneparken. De SP is tegen nieuwe, wilde, dure plannen voor nieuwe industrieterreinen. De PvdA wil het werk naar de wijken brengen en pleit daarom voor een eigen Werkwereld (werk en activiteiten-verzamelgebouw) in iedere wijk.

Werk voor iedereen     Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vragen de partijen veel aandacht. Het CDA roept op ondernemers te stimuleren en bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. De PvdA wil dat maatschappelijke organisaties en ondernemers jongeren werkervaringsplaatsen aanbieden. Deze partij wil ook dat lokale bedrijven zich richten op lokale werkzoekenden.  Ook de ChrU wil dat bedrijven en organisaties gestimuleerd worden mensen met (grote) afstand tot arbeidsmarkt in dienst te nemen en zij willen het Sociaal Ondernemen stimuleren. De SP benadert het van de andere kant, namelijk, niet werken met behoud van uitkering tenzij er sprake is van aansluitend betaald werk. GrL wil dat bij aanbestedingen werkzoekenden uit de regio in dienst genomen worden. De ChrU voegt hier aan toe, bij inkoop en aanbesteding maximale kansen voor lokale en regionale bedrijven. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*