WAT VALT ER TE KIEZEN, cultuur, sport en toerisme

De verkiezingen van de gemeenteraad monden uit in onderhandelingen over een nieuw bestuursakkoord tot 2022 en een nieuw college van B&W. Partijen onderhandelen op basis van hun verkiezingsprogramma. Een vergelijking van die programma’s kan dus een eerste indicatie opleveren over, wie met wie wil/kan samenwerken.

Cultuur     In de verkiezingsprogramma’s wordt nauwelijks aandacht besteed aan DNK. Die culturele instelling draait blijkbaar goed. De VVD schrijft te willen investeren in evenementen en niet in stenen.  GrL wil als enige weer bibliotheekvoorzieningen in de wijken. Het CDA vindt dat kunst en cultuur meer moet worden ingezet binnen het sociaal domein. De PvdA stelt voor om de Asser Pas te verbreden naar culturele activiteiten. De SP wil een onderzoek voor naar betere samenwerking tussen Podium Zuidhaege, De Nieuwe Kolk en de Wijkcentra. 50plus wil de Lokale/Regionale Omroep (financieel) ondersteunen. Gezien de opstelling van de raad naar de lokale omroep in verleden, lijkt dit geen erg haalbaar voorstel. De ChrU wil een visie ontwikkelen op het behoud van cultureel erfgoed. De PvdA vraagt aandacht voor de sociale kant van het kunstenaarsleven en wil kunstenaars collectieven faciliteren bij vinden van locaties en bij het opzetten van een zogenaamd broodfonds.

Sport     Assen heeft geen openlucht zwembad en daar wordt door twee partijen aandacht voor gevraagd. De PvdA wil, nadenken over een nieuw zwembad. Ook vindt deze partij dat het steunen van topsport-evenementen niet ten koste mag gaan van breedtesport. En zij wil via de Asser Pas komen tot inkomens-afhankelijke kortingen voor sporten. En PLOP is al sinds haar oprichting van mening, dat de Assenaren recht hebben op een volwaardig openluchtzwembad. Ook Assen als motorsportstad heeft de aandacht. De VVD wil de sportieve verbinding tussen Assen, de Motorsport en het TT circuit blijven benadrukken. PLOP gaat voor Assen als motorsportstad met een TT Museum en het wil dit imago uitnutten. De SP vraagt om investeringen in de gehandicaptensport en de toegankelijke accommodaties. Het instellen van de Gouden Bart en het Gouden Bart Gala voor vrijwilligers is voor de PvdA een belangrijke zaak.

Toerisme     Verwant aan het TT circuit is de daar geplande Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ). In de TRZ is plaats voor allerlei toeristische en recreatieve attracties. Het hete hangijzer is daar de OutleTT, een gigantisch winkelcentrum. De huidige raad heeft voorgestemd, maar de meningen zijn verdeeld. Bij het dossier binnenstad komen we daar op terug. Het CDA wil de TRZ verder uitbouwen voor sport en ontspanning. Ook de VVD wil de TRZ actief ontwikkelen. Assen moet volgens de VVD de fietshoofdstad worden. De VVD schaft beperkende vergunningen voor kleine terrassen, met max. vier tafeltjes, af. 50plus is een voorstander van het hele jaar verblijven in vakantiewoningen en caravans.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*