WAT VALT ER TE KIEZEN, bestuur en burgers

Het College van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie zijn bepalend voor de gang van zaken in de stad. Dus ook aan het bestuur en de omgang met burgers besteden de verkiezingsprogramma’s de nodige aandacht.

Inspraak     De inspraak van burgers op de besluitvorming in de stad is bij veel partijen een punt van aandacht. Het CDA wil experimenteren met nieuwe vormen van inspraak. De PvdA zoekt nieuwe vormen van democratie en inbreng door burgers. D66 zegt vertrouwen te hebben in de kracht van de inwoners. Die moeten daarom meepraten,  meedoen en meedenken. Ook de SP zoekt naar nieuwe vormen van inspraak en democratie. En de ChrU wil kinderen laten meepraten over beleid in de stad.

Leges en financiën     De VVD profileert zich als op de centen-van-burgers-lettende partij en wil de bouwleges verlagen en de OZB niet harder laten stijgen dan de inflatie. Voor tweepersoonshuishoudens moet er een lager afvaltarief komen. De ChrU zegt hierover de OZB niet verhogen met uitzondering van een lichte inflatiecorrectie. De gemeentelijke dienstverlening moet volgens de ChrU kostendekkend zijn. Maar grafkosten moeten verlaagd worden door de groenvoorziening op de Boskamp onder brengen bij de gemeente. Deze gemeentelijke dienst hoeft dus blijkbaar niet doorberekend te worden. Dat noem ik twee heren dienen, de eigen achterban (lage grafkosten) en de gemeentelijke financiën (kostendekkende dienstverlening). Voor de SP geldt, zorggeld blijft zorggeld en wil daarom zorggeld dat in het ene over blijft, reserveren (oormerken) voor volgende jaar. Ook wil deze partij samen met de inwoners regels en voorschriften onder de loep nemen, wat kan gemakkelijker en beter. De SP wil maximaal 4 wethouders, waarvan er dan volgens 50plus één de ouderen-wethouder moet zijn. De SP wil ook de raads- en fractie-vergoedingen verlagen. Dat is natuurlijk een schijnheilige opmerking, omdat de afgeroomde raadsvergoeding van SP raadsleden via het partijbureau naar de fractieleden gaat. Het is dus een voorstel waar ze zelf financieel weinig van merken.

Om over na te denken     D66 wil komen tot een samenwerking met buurtgemeenten, op gebied van energie-transitie, vergrijzing, toenemende zorg, veranderende werkgelegenheid, economie, woningbouw en klimaat. Dat klinkt logisch. Maar de gemeente werkt in zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen (GR) al samen met omliggende gemeenten. De klacht van raadsleden is nu juist dat ze te weinig grip hebben op die beleidsterreinen die geregeld zijn via (GR-en). Dus D66 heeft nog wat uit te leggen. 50plus denkt dat de gemeente Assen in een heftige strijd om klanten is gewikkeld en wil daarom stuntprijzen. Vandaar het voorstel, tarieven (paspoort en rijbewijs) tegen eventueel lagere tarieven dan omliggende gemeenten aanbieden. Het vervelende is dat je als inwoners voor deze diensten bent aan gewezen op de gemeente waar je woont. Dus gaat marktwerking helaas niet op.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*