Wat er bij de bespreking van de Voorjaarsnota ter sprake kwam

Uit de voorjaarnota bleek dat in Assen de zaken financieel op orde zijn en de uitvoering van het college programma op koers ligt. Het college denkt de komende jaren een nagenoeg sluitende begroting te kunnen presenteren. De voorjaarsnota leverde in de raad dus nauwelijks discussie op en werd dan ook unaniem aangenomen.

Eén en ander had tot gevolg dat de fracties een breed scala aan onderwerpen de revue lieten passeren, waarop het college reageerde. Hieronder een greep uit de onderwerpen die aan de orde kwamen.

Martin Sagel (PvdA) wilde dat binnen niet al te lange tijd de openbare verlichting, LED verlichting zou worden. En hij vroeg aandacht voor de zogenaamde werkende armen.

weth. Maurice Hoogeveen       Wethouder Maurice Hoogeveen zei dat er een onderzoek gaande is naar LED verlichting. Hij hoopt in het najaar de resultaten aan de raad te kunnen presenteren. Wethouder Albert Smit stelde vast dat de groep werkende armen helaas nog steeds toenam, ondanks de aantrekkende economie.

Bob Bergsma (D66) benadrukte de overheidsparticipatie. En hij was van mening dat het begrip duurzaamheid een overkoepelend begrip moest worden voor alle beleidsterreinen. Een insteek waar Laura Punt (GrL) zich bij aan sloot. Wethouder Maurice Hoogeveen zei dat er binnen de gemeentelijke organisatie hard werd gewerkt om de aanpak van de overheidsparticipatie in de praktijk te kunnen brengen. Maar de initiatieven moeten wel vanuit de bewoners komen.

weth. Harmke Vlieg     Wethouder Harmke Vlieg deelde mee dat er plannen zijn om van duurzaamheid een overkoepelend thema te maken. In september komt er een stuk naar de raad.

Bert Wienen (ChrU) wilde meer duidelijkheid en informatie over wat de Sensor Technologie Assen uiteindelijk opleverde. Hij stelde voor een raadsdebat te houden over wat voor overheid we willen zijn en welke overheid er het komende decennia nodig is gezien de snelle ontwikkeling van de samenleving. Waarbij Jan Broekema aan vulde, welke kerntaken willen en moeten als gemeente in de toekomst vervullen. Wethouder Hoogeveen zei dat de Sensor Technologie op de goede weg was. Assen als zogenaamd LivingLab kan in de praktijk aantonen wat het nut is van de sensor technologie zoals, bijvoorbeeld, voor de zorg. En dat trekt geïnteresseerden en drijven die daar op in willen haken. Assen als Sensor City was meet theoretisch. De praktische aanpak begint vruchten af te werpen.

Jan Broekema (SP) wilde meer aandacht voor de zogenaamde keukentafelgesprekken. Deze gesprekken dienden volgens hem nog te weinig als het uitgangspunt bij de zorgverlening. Door meer aandacht voor die gesprekken kan er meer maatwerk geleverd worden.

Janna Booij (PLOP) pleitte voor meer vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs. En zij vroeg aandacht voor de werkgelegenheid van 50-plussers.

weth. Albert Smit       Wethouder Albert Smit ondersteunde de opvatting van PLOP en zei dat hij met het onderwijs in gesprek was over vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Tjeert Poelman (CDA) wilde dat de gemeente de decentralisaties doorzette in de wijken. “In de wijken gebeurt het!” In de wijken kan ook preventief gewerkt worden als het gaat om het Sociale Domein. Verder wilde hij een versnelde aanpak van de integratie van statushouders. Niet wachten tot de papierwinkel is afgerond, maar direct beginnen met het leren van de taal en het inventariseren van wat deze mensen kunnen. En hij wilde een lange termijnplanning voor de vervanging van de technische installaties van De Nieuwe Kolk. Wethouder Hoogeveen zei dat hij in gesprek was met de gebruikers van De Nieuwe Kolk om het gebruik van de technische installaties te laten bepalen door de levensduur en niet door de boekhoudkundige afschrijvingstermijn.

Roald Leemrijse (VVD) wilde inzage in de rapporten waarop het niet verzelfstandigen van het parkeerbedrijf en de afvalverwerking gebaseerd waren. En hij vond de aanpak van de binnenstad niet ambitieus genoeg. Wethouder Hoogeveen reageerde ‘teleurgesteld’ juist omdat er keihard werd gewerkt om met alle betrokkenen iets van de grond te tillen.

Laura Punt (GrL) riep het college op tijdelijke woningen voor statushouders te bouwen. Er zijn volgens haar voldoende geschikte plekken in Assen. Wethouder Smit zei dat er een onderzoek gaande was om dergelijke woningen in Assen te plaatsen.

Egbert prent (OAss) wilde een loket voor duurzaamheid. Hij vroeg aandacht voor jonge mantelzorgers. Wethouder Vlieg zei dat er al een Drents Energie loket is waar alle kennis aanwezig en alle informatie over duurzaamheid beschikbaar.

Na al deze op- en aanmerking werd de voorjaarsnota unaniem vastgesteld en kon de raad tot 8 september op vakantie.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.