Voorjaarnota, jaarlijks terugkerende onderwerpen

Er zijn onderwerpen in de gemeente politiek die in alle grote debatten terug keren. En die kwamen uiteraard ook bij de behandeling van de voorjaarnota aan de orde. TT circuit en omgeving, de aandacht voor de zwaksten in de samenleving en de gemeentelijke organisatie.

De Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ)     In dit gebied bij het TT circuit moet het complex ICEworld verrijzen. Ook hangt het FOC nog steeds boven de markt. Bob Bergsma wilde voor eind september duidelijkheid over het FOC. Komt die duidelijkheid er niet dat trekt D66 zijn toezegging om in te stemmen in. Ook Bert Wienen wilde uitsluitsel van het college. De achterliggende gedachte is, we moeten ons richten op de binnenstad. Het boven de markt hangende FOC werkt verlammend en belemmert investeringen in de binnenstad. Ook Janna Booij (PLOP) was van mening dat er duidelijkheid moest komen over het ijscomplex evenals over het FOC. Deze onduidelijkheid gaat ten koste van de binnenstad. Meer duidelijkheid over de ontwikkeling van de TRZ was ook de oproep van Roald Leemrijse (VVD). Hij verweet het college een gebrek aan samenwerking met alle belanghebbenden. Volgens Egbert Prent (OpAss) was het Havenkwartier de beste locatie voor een FOC. En hij wilde maatregelen ter beperking van het fijnstof in de binnenstad. “Ontzeg de twee-takt scooters de toegang tot het kernwinkelgebied.” Wethouder Maurice Hoogeveen zei dat er in oktober een plan voor het Koopmansplein wordt gepresenteerd. Het door de VVD geopperde binnenstadfonds voegde volgens hem niet toe aan de bestaande financiële mogelijkheden. Wethouder Ruud Wiersema betoogde dat er bij het TRZ veel partijen betrokken waren, “dat maakt regievoeren lastig, Maar wij willen dit dossier voor de verkiezingen afronden.”

De Raad aan het Woord

Sociale Domein     Cindy Vorselman stelde voor om de huishoudelijke hulp (WMO) uit de algemene voorzieningen te halen. En weer maatwerk te leveren aan iedere afzonderlijke bewoner. Daarmee zou ook de eigen bijdrage vervallen. Het overhevelen van de extra reserve in het Sociaal Deelfonds (SDF) naar de algemene middelen was volgens haar een stap te ver.  Het geld zou “sociaal geld” herkenbaar moeten blijven. Ook Jan Broekema (SP) zei dat er in het Sociale Domein veel mis ging. “Want hoe is het mogelijk dat wij op dat beleidsterrein miljoenen overhouden, terwijl er nog veel mis is in de samenleving.” En dan wordt er ook nog een 8 miljoen euro van het SDF overgeheveld naar de algemene middelen. Om dat te voorkomen diende hij een motie in. De gemeente had volgens hem niet voor niets een reprimande van de staatssecretaris gekregen over de verkeerde inzet de huishoudelijke hulp. Ook de SP wilde van de huishoudelijke hulp weer een maatwerkvoorziening maken, afgestemd op de persoonlijke hulp vraag van mensen. Ook Janna Booij (PLOP) was van mening dat geld uit het SDF beschikbaar moeste blijven voor zorg gerelateerde zaken.  Wethouder Albert Smit bestreed dat er te weinig aan het sociale beleid was uitgegeven. “We hebben gedaan wat we moesten doe, maar we hebben meer geld ontvangen.” Er komen binnenkort voorstellen naar de raad om bijvoorbeeld de experimenteerruimte in te vullen. Wethouder Ruud Wiersema zei, dat Assen er van overtuigd was niet verkeerds gedaan te hebben. Bijna 100 andere gemeenten hebben dezelfde werkwijze gevolgd. Hij ging ervan uit dat in september dit probleem met de staatssecretaris zou zijn opgelost.

Bezuiniging ambtelijke organisatie     Cindy Vorselman, was tevreden over het schrappen van de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie. Jan Broekema was blij dat de bezuiniging op de ambtelijke organisatie werden geschrapt. “wij maken ons zorgen over de stress onder de medewerkers.”  Ook Tjeert Poelman onderschreef het schrappen van de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie. Laura Punt (GrL) stelde vast dat door de bezuinigingen de rek uit de ambtelijke organisaties was. De te schrappen bezuinigingen verdienden zichzelf terug, omdat er geen derden meer hoefden te worden ingehuurd. Wethouder Maurice Hoogeveen zei dat enige jaren geleden die bezuinigingen nodig waren geweest, “het mes is er toen stevig ingezet.“ Maar de rek is er nu uit. Hij was blij dat de raad instemde met het opheffen van de bezuinigingen.

Ondanks de kritische kanttekeningen stemde de raad unaniem in met de Voorjaarsnota 2017 en de Jaarrekening 2016.                               

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


UA-78147984-1