Uiteenlopende vragen in het vragen halfuurtje voor raadsleden en inwoners

Iedere raadsvergadering hebben raadsleden en inwoners het recht om vragen te stellen aan het college. De afgelopen raadsvergadering werd daar ook weer gebruik van gemaakt. De raadsagenda was lang, daarom vroeg de voorzitter, burgemeester Marco Out, de vragen kort te houden. En dat deden de raadsleden.

GroenLinks, wil meer bloemen in de bermen    

Hans Marskamp benadrukte het belang van insecten als (wilde) bijen en hommels in verband met de bestuiving van vruchtdragende planten. Assen moet gaan voor minder stenen, meer bomen en het uitbannen van bestrijdingsmiddelen. Daarom is Assen ook aangesloten bij Steenbreek. Hij riep het college op in bermen en plantsoenen kruiden en bloemenmengsels te zaaien.

Wethouder Janna Booij zei dat Assen al een extensief maaibeleid kent. Het gemaaide blijft liggen zodat de zaden de gelegenheid krijgen zich in de grond te nestelen. Maar deze verschraling kost tijd. Bestaande bermen extra inzaaien heeft geen effect. Maar daar waar in de berm gewerkt wordt en bij de geluidswal Baggelhuizen zal het advies van Groenlinks meegenomen worden.  

VVD, waarom doet TP Solar niet mee bij het
aanleggen van zonnepanelen     

Bert Homan heeft geconstateerd dat TP Solar niet mee doet in Assen als het gaat
om aanleggen van zonnepanelen. Hij vindt dat een verkeerde aanpak, omdat juist
zoveel mogelijk initiatieven moeten worden ontwikkeld om het opwekken van groene
energie te bevorderen.

Wethouder Karin Dekker zei alsnog in te zullen gaan op de initiatieven van TP Solar. Er is binnenkort een gesprek. Maar het is nog niet duidelijk of de plannen van TP Solar in te passen zijn in de plannen van Assen.

D66 wil experimenteren met aanpak
winkelstraten

Remi Moes zegt dat uit gesprekken met de ondernemers in de Oudestraat is
gebleken dat het experimenteren met de aankleding van de straat in goede aarde
is gevallen. D66 en de VVD roepen het college op om dergelijke experimenten ook
in andere straten te starten. “Maak zichtbaar waar we in de binnenstad mee
bezig zijn!”

Wethouder Roald Leemrijse zegt ook tevreden te zijn over de pilot in de Oudestraat en de daarover gevoerde gesprekken. “Wij gaan graag in gesprek met ondernemers in andere straten om dergelijke proef trajecten op te zetten.” Te zijner tijd zal de raad hierover ingelicht worden, “maar het kost nog wel enige tijd.”

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.