Tekorten Sociaal Domein dwingen tot stevige bezuinigingen

Net als veel andere gemeenten wordt ook Assen geconfronteerd met forse tekorten in het Sociaal Domein. En het kabinet is tot nu toe niet bereid hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Deze tekorten dwingen het college tot een bezuiniging van 6 miljoen euro.

Financieel probleem niet opgelost     Het college ziet geen kans om binnen het bestaande financiële beleid de problemen op te lossen. Om de begroting van 2019 sluitend te maken is al “een fors beroep gedaan op de algemene reserve.” Ook is een bezuiniging van 4,4 miljoen euro als opgave aan het sociaal domein meegegeven en is een pakket met kostenbeperkende maatregelen van ongeveer 2 miljoen euro door de raad bij de begrotingsbehandeling vastgesteld. Goede eerste aanzetten die echter de problemen niet oplossen.

Bezuinigingsronde     “In feite staan we voor een nieuwe bezuinigingsronde,” schrijft het college aan de gemeenteraad. Er moet vanaf 2020 jaarlijks 6 miljoen euro bezuinigd worden om de zaak niet uit de hand te laten lopen. Het zoeken naar geld heeft zich uitgestrekt naar alle beleidsterreinen. Er is dus ook gekeken naar de beleidsterreinen buiten het Sociale Domein. Deze zoektocht heeft tot nu toe een bedrag van 3,8 miljoen euro opgeleverd. Om het bedrag van 6 miljoen euro te halen, moet er nog 2,2 miljoen bezuinigd worden. Daarover komt begin april meer duidelijkheid.

Grote maatschappelijke impact     De voorgestelde bezuinigingen hebben betrekking op de volgende beleidsterreinen. Het afschalen van het onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte en het gemeentelijke vastgoed. Beperking en versobering van het bestaande zorgaanbod door een afnemende inzet op de re-integratie van mensen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de bijstand. Minder geld voor het in stand houden van laagdrempelige voorzieningen in de wijken voor bewonersparticipatie en voor ondersteuning van nieuwe maatschappelijke initiatieven in de wijken. Een afname van de middelen voor uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid, waaronder de vroeg- en voorschoolse educatie en de peuteropvang. En het aanbod van kunst en culturele voorzieningen zal verschralen.

“Kortom we hebben het stuk voor stuk over maatregelen met een grote maatschappelijk impact,” aldus het college.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.